Ποιες είναι οι μεταστάσεις στους πνεύμονες

Οι καρκίνοι των πνευμόνων συχνά περιπλέκονται από μεταστάσεις, οι οποίες είναι δευτερεύουσες εστίες κακοήθους νεοπλάσματος. Εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης των άτυπων κυττάρων από τη βλάβη με αιματογενή και λεμφογενή τρόπο.

Οι δευτερογενείς όγκοι οφείλονται στην αυξημένη ανάπτυξή τους από τα κακοήθη κύτταρα των προσβεβλημένων οργάνων: ο δεύτερος πνεύμονας (εάν η πρωτεύουσα εστίαση του κακοήθους εντοπισμού βρίσκεται στον δεξιό ή αριστερό βρόγχο), στην ουροδόχο κύστη, στο ήπαρ, στο στήθος, στο στομάχι κλπ.

Μέσω του αίματος μέσω των βρογχικών αρτηριών, κύτταρα όγκου μολύνουν το πνευμονικό παρέγχυμα, φτάνοντας στα μικρά αρτηρίδια.

Πώς πραγματοποιούνται οι μεταστάσεις;

«Πώς εκδηλώνονται οι μεταστάσεις των πνευμόνων;» Είναι μια ερώτηση που ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, η διαδικασία λαμβάνει χώρα χωρίς σοβαρά συμπτώματα. Στη συνέχεια, τα ασυμπτωματικά αρχικά στάδια της νόσου αντικαθίστανται από συμπτώματα αριστερού (δεξιού) καρκίνου του πνεύμονα με μεταστάσεις, τα συμπτώματα των οποίων είναι: πρώτον, αντανακλαστικό βήχα, στη συνέχεια παροξυσμικό, εναλλασσόμενο με υπερ-βήχα.

Ως αποτέλεσμα της βρογχικής απόφραξης, όταν αρχίζει ο βήχας, η διαδικασία της παραγωγής πτυέλων - η βλεννογόνος μεμβράνη, και στη συνέχεια πυώδης. Η εμφάνιση μιας ράβδου αίματος στα πτύελα υποδεικνύει την αποσύνθεση του καρκίνου, η αιμόπτυση αυξάνεται. Υπάρχει πυρετός, δύσπνοια, απώλεια βάρους, γενική αδυναμία. Υπάρχουν πνευμονική αιμορραγία, πόνος στο στήθος.

Μέθοδοι ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα και της μετάστασης

Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές (ιστολογικές) μελέτες συμβάλλουν στον εντοπισμό της υπεροχής ή της δευτερογενούς φύσης της κακοήθειας της διαδικασίας στους πνεύμονες.

Πρώτον, είναι η μέθοδος της ακτινογραφίας (ακτινογραφία θώρακος). Οι ακτίνες Χ (λόγω των ακτίνων) διεισδύουν στους ιστούς του σώματος και βοηθούν στην εκτίμηση της θέσης και του μεγέθους των όγκων. Κάνετε δύο βολές σε δύο προεξοχές - την πλευρά και το μπροστινό μέρος. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η διαθεσιμότητα της μελέτης, καθώς υπάρχουν αίθουσες ακτίνων Χ σε κάθε κλινική και η τιμή των εικόνων είναι αποδεκτή.

Το μειονέκτημα είναι ότι η ακτινογραφία συχνά δεν συνιστάται 2 φορές το χρόνο, καθώς οι ακτινογραφίες ακτινοβολούν το ανθρώπινο σώμα.

Η δεύτερη μέθοδος για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και την ανίχνευση μεταστάσεων είναι η υπολογισμένη τομογραφία. Η ανάλυση του υλικού αντίθεσης είναι υψηλότερη εδώ από εκείνη της τυπικής μηχανής ακτίνων Χ και επιτρέπει τη λήψη εικόνας εγκάρσιων τμημάτων των πνευμόνων.

Το πλεονέκτημα του CT είναι ότι παρέχει μια πλήρη ενημερωτική εικόνα της εσωτερικής κατάστασης των πνευμόνων.

Το μειονέκτημα είναι η χαμηλότερη διαθεσιμότητα και ο προϋπολογισμός αυτής της μεθόδου έρευνας (όχι όλοι μπορούν να το αντέξουν οικονομικά). Επιπλέον, τα άτομα με αλλεργία στα παρασκευάσματα ιωδίου αντενδείκνυνται. Το CT, που σχετίζεται με τις μεθόδους ακτινογραφίας περισσότερο από 2 φορές το χρόνο, δεν μπορεί να γίνει.

Ποιες είναι οι μεταστάσεις των πνευμόνων;

Οι μεταστάσεις στους πνεύμονες στις ακτίνες Χ μοιάζουν με σχηματισμούς μεγέθους περίπου 3 έως 4 εκατοστών. Οι μικρές εστίες στις εικόνες δεν μπορούν να προβληθούν.


Στην ακτινογραφία, τα σημάδια της κακοήθειας της διαδικασίας είναι ασαφή, ακτινοβολία των περιγραμμάτων, διείσδυση της ανάπτυξης του όγκου, διαδρομές προς τη ρίζα. Η ακτινογραφία αποκαλύπτει σχηματισμό διαμέτρου τουλάχιστον 5 mm.

Σε μερικούς ανθρώπους, οι μεταστατικοί κόμβοι βρίσκονται στο μεσοθωράκιο. Η περιοχή προβολής επικαλύπτεται από το στέρνο, μπορεί να είναι δύσκολο να τα παρατηρήσετε Συνεπώς, απαιτούνται εναλλακτικές διαγνωστικές μέθοδοι: τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, μαγνητική τομογραφία, CT.

Η κλασσική ακτινογραφία βοηθά στην αξιόπιστη δημιουργία ενός όγκου, η βλάβη του οποίου υπερβαίνει τα 3-4 εκατοστά σε διάμετρο και δείχνει πώς φαίνονται οι μεταστάσεις στον πνεύμονα στις εικόνες στις μετωπικές και πλευρικές προεξοχές.

Για τη διάγνωση των μεταστάσεων, η αξονική τομογραφία, ως μέθοδος έρευνας, βρίσκεται στη θέση της τιμής. Το CT χρησιμοποιεί έναν παράγοντα αντίθεσης που ενισχύει τη διαύγεια της εικόνας και εισάγεται ενδοφλεβίως στο σώμα.


Η αξονική τομογραφία σαφώς παρουσιάζει τις μεταστάσεις των πνευμόνων, την οπτικοποίηση των ριζών του πνεύμονα και του προσβεβλημένου τμήματος του θώρακα (επικράτηση της διαδικασίας), το μέγεθος των οζιδίων. Επίσης, το CT δείχνει την ανομοιογενή δομή του όγκου, τη σύντηξη των εστιών μεταξύ τους, την εμφάνιση και την πολλαπλότητα. Σε περιφερικούς όγκους, η φθορά των κόμβων και η δραστηριότητα ανάπτυξης είναι ορατές. Υπάρχει ακανόνιστο σχήμα μικρών εστειών της νεκρωτικής διαδικασίας. Η αποσύνθεση μεγάλης εστίασης είναι εγγενής στο σχηματισμό μιας μεγάλης κοιλότητας στο κέντρο.

Η λεμφογενής μετάσταση χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μιας οδού στην ρίζα του πνεύμονα και οι αλυσίδες των λεμφογαγγλίων εντοπίζονται με τη μορφή ευρέων, ομοιογενών γραμμών.

Η αξονική τομογραφία αποκαλύπτει όγκους στα αρχικά στάδια και καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της δυναμικής της θεραπείας, η οποία, για παράδειγμα, είναι σημαντική για τον εντοπισμό μεμονωμένων μεταστάσεων στους πνεύμονες και συνεπώς συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου, την έγκαιρη θεραπεία και την καλή πρόγνωση.

Η έγκαιρη σωστή διάγνωση διακρίνει σαφώς, με την οποία είναι δυνατόν να συγχέονται οι πνευμονικές μεταστάσεις - με πνευμονία, απόστημα, φυματίωση, καλοήθεις όγκοι, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, ξένο σώμα κλπ. Ταυτόχρονα, όλες οι μέθοδοι αλληλοσυμπληρώνονται και συνδυάζονται με εργαστηριακή και ιστολογική εξέταση, η οποία είναι πολύ σημαντική κατά τον καθορισμό της διάγνωσης και της έγκαιρης θεραπείας.

Μεταστάσεις οστών: αιτίες, σημεία, θεραπεία, πρόγνωση

Σχεδόν κάθε κακοήθης ασθένεια εμφανίζει μεταστάσεις στα οστά, δηλαδή δευτερεύουσες εστίες παθολογιών. Όχι όλα τα οστά είναι εξίσου μεταστατικά. Πιο συχνά αυτό αφορά το μεγαλύτερο από αυτά, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το οστό, τόσο μεγαλύτερο και πιο θρεπτικό είναι το αιμοφόρο αγγείο που τον τροφοδοτεί.
Ένας όγκος μαστικού αδένα έχει μια ειδική προδιάθεση για οστικές μεταστάσεις.

Το 90% των ασθενών με καρκίνο του μαστού είχαν κακοήθεις αλλοιώσεις στα οστά.

Μεταστάσεις στα οστά: η έννοια και οι αιτίες του

Εξετάστε ορισμένους τύπους οστών:

 • Τα πόδια, τα χέρια, τα οστά του κρανίου και οι πλευρές μεταστασιοποιούνται μόνο σε περίπτωση τοπικής κακοήθειας.
 • Παθολογικές αλλαγές στους σπονδύλους συμβαίνουν συχνά πρόσφατα (για παράδειγμα, ογκολογία του μαστού).
 • Η κνήμη και ο βραχίονας είναι σπάνια μεταστατικά.
 • Τα πυελικά οστά είναι συχνά η περιοχή της oncoprocess.
 • Το μηρό μετατρέπεται συχνότερα λόγω του μεγάλου μεγέθους του.

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, πρέπει να ξέρετε τι προκάλεσε τα παθολογικά νεοπλάσματα στα οστά.

Οι περισσότερες φορές είναι οι εξής:

 • Τα μελανώματα, δηλαδή οι κακοήθεις όγκοι στο ανθρώπινο δέρμα, συχνά οδηγούν σε νεοπλάσματα και ιστό οστών.
 • Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ίσως η πιο συνηθισμένη αιτία οστικών μεταστάσεων.
 • Ο καρκίνος του προστάτη οδηγεί επίσης συχνά σε νεοπλάσματα στο ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα.
 • Σε καρκίνο του μαστού.
 • Σε καρκίνο του λεμφώματος.
 • Με καρκίνο νεφρού.
 • Καρκίνος θυρεοειδούς.

Άλλοι κακοήθεις όγκοι είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένοι στα οστά του σκελετού.

Τύποι και χαρακτηριστικά οστικών μεταστάσεων

Υπάρχουν δύο τύποι μεταστάσεων των οστικών σκελετικών, ανάλογα με το ποια θεραπευτική αγωγή συνταγογραφείται:

 • Ένα οστεολυτικό είδος στο οποίο τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφουν τον οστικό ιστό, καθώς επίσης διεγείρουν τους οστεοκλάστες, δηλαδή τα κύτταρα που καταστρέφουν τα οστά.
 • Τα οστεοπλαστικά είδη, υπό την επίδραση των καρκινικών κυττάρων, διεγείρουν τους οστεοβλάστες, τα οποία επιταχύνουν την ανάπτυξη των οστών. Ως αποτέλεσμα, ο οστικός ιστός καταστρέφεται και εμφανίζονται προεξοχές του οστού.

Συμπτώματα οστικών μεταστάσεων

Τα συμπτώματα των όγκων μπορεί να είναι διαφορετικά:

 1. Ο πόνος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας και της ανάπαυσης. Αυτό το σύμπτωμα δεν απαντάται σε όλους τους ασθενείς (για παράδειγμα, στον καρκίνο του μαστού).
 2. Μειωμένη λειτουργία των άκρων. Ένα άτομο δεν μπορεί να εργαστεί με ένα άκρο που έχει πληγεί.
 3. Οι αλλαγές στο δέρμα εμφανίζονται με σημαντικές βλάβες. Εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους: ερυθρότητα, μπλε στο πρόσωπο, εμφάνιση πληγών. Η διαδικασία επούλωσης είναι πολύ αργή ούτως ή άλλως.
 4. Τα συμπτώματα του πρωτοπαθούς όγκου εκδηλώνονται σε δυσλειτουργία του οργάνου που προσβάλλεται από καρκινικά κύτταρα.
 5. Συχνές ενδείξεις κακοήθους νεοπλάσματος. Εκδηλώνουν απουσία όρεξης, διαταραχές του ύπνου, ζάλη, καθώς και σημαντική απώλεια βάρους που παρατηρήθηκε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας του καρκίνου.
 6. Συχνά κατάγματα. Δεδομένου ότι ο όγκος από τα οστά εκλούεται βιοφωσφορικά. Ως αποτέλεσμα, η ισχύς τους χάνεται.

Τις περισσότερες φορές, η θεραπεία των όγκων συμβαίνει ανάλογα με αυτά τα συμπτώματα.

Διάγνωση και θεραπεία

Ο καρκίνος μπορεί να ανιχνευθεί με διάφορους τρόπους. Τα βασικότερα είναι τα συνηθισμένα παράπονα των ασθενών. Η δεύτερη είναι ιατρικές μέθοδοι.

Μπορεί να είναι διαφορετικά:

 1. Ακτίνων Χ. Με τη σάρωση των ακτίνων Χ, μπορείτε να προσδιορίσετε τη θέση των καρκινικών κυττάρων.
 2. Η δοκιμή στο εργαστήριο (βιοχημική ανάλυση του αίματος) διεξάγεται με την ταυτοποίηση του επιπέδου ιόντων ασβεστίου στο ανθρώπινο αίμα, γεγονός που υποδεικνύει την παρουσία ή την απουσία της νόσου.
 3. Υπολογιστική τομογραφία, στην οποία υπάρχει σάρωση του ανθρώπινου σώματος από όλες τις γωνίες, που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τον βαθμό της παθολογίας.
 4. Μαγνητική απεικόνιση. Με ακτινοβολία με ακτινολογικά κύματα, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η κατάσταση του παθολογικού σχηματισμού.
 5. Η βιοψία σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια το επίπεδο εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων. Είναι η συλλογή καρκινικών κυττάρων υπό αναισθησία και η έρευνά τους στο εργαστήριο.

Η θεραπεία της νόσου μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνο μετά την ακριβή εγκατάστασή της.

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

 • Η χρήση διφωσφονικών, τα οποία επιβραδύνουν τις παθολογικές μεταβολές στο οστούν. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να θεραπεύσουν μόνο τα συμπτώματα της νόσου: ελαττώσουν κάπως τον πόνο, μειώσουν τον κίνδυνο καταγμάτων, ρυθμίζουν τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.
 • Ακτινοθεραπεία πραγματοποιείται για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.
 • Η χημεία και η ορμονική θεραπεία μπορούν να εξοντώσουν τα καρκινικά κύτταρα και να αποτρέψουν την ανάπτυξή τους στο μέλλον. Η χρήση του είναι απαραίτητη για τη θεραπεία του πόνου και τη μείωση του αριθμού των καταγμάτων.
 • Χειρουργική επέμβαση γίνεται προκειμένου να αφαιρεθεί η εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων, οδηγώντας σε ορισμένες αρνητικές, επικίνδυνες διεργασίες.
 • Η ανοσοθεραπεία είναι η χρήση ειδικών βιταμινών και πρωτεϊνών για τους ασθενείς, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάπλωσης της ογκολογίας.
 • Η ραδιοθεραπεία (ακτινοβολία) είναι η εισαγωγή μιας ειδικής ουσίας σε μια φλέβα που καταστρέφει τα ενεργά καρκινικά κύτταρα.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι θεραπείας, αλλά είναι λιγότερο δημοφιλείς. Μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν μεταστάσεις με λαϊκές μεθόδους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις εξάπλωσης της ογκολογίας στους μαστικούς αδένες είναι οι συχνότερες, καθώς τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται πολύ γρήγορα σε αυτά.

Πρόβλεψη και προσδόκιμο ζωής

Η πρόγνωση των οστικών μεταστάσεων είναι συχνά δυσμενής, καθώς αυτή η διαδικασία είναι ήδη δευτερεύουσα εστία της νόσου, δηλαδή της τελευταίας της φάσης. Όλες οι παραπάνω θεραπείες για τον καρκίνο μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα και να μην εξαλείψουν εντελώς την ασθένεια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια μόνοι σας. Αυτό ισχύει για την ιδιαίτερα επικίνδυνη ογκολογία του μαστού.

Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών εξαρτάται από την πρωταρχική ασθένεια, αλλά σε αυτό το στάδιο, κατά κανόνα, είναι πολύ μικρό. Παρά όλα τα τρομακτικά γεγονότα για τον καρκίνο, μην απελπίζεστε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα άτομο μπορεί να ξεπεράσει αυτή την ασθένεια. Αλλά αυτό απαιτεί μεγάλη δύναμη και μια αισιόδοξη στάση.

Είναι δυνατόν να παρατηρήσετε σπονδυλικές μεταστάσεις στις ακτίνες Χ;

Πώς εκδηλώνονται και θεραπεύονται οι οστικές μεταστάσεις;

Μία από τις επιπλοκές του καρκίνου είναι η μετάσταση, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί σε μαλακούς ιστούς και μακρινά όργανα.

Η μετάσταση εμφανίζεται επίσης στα οστά. Στην πραγματικότητα, οι οστικές μεταστάσεις είναι δευτερογενείς καρκίνοι του οστικού ιστού που προκύπτουν από τη μεταφορά των άτυπων κυττάρων από την κύρια εστίαση με την κυκλοφορία του αίματος και της λεμφικής ροής.

Συνήθως, οι οστικές μεταστάσεις συμβαίνουν ήδη στα τελευταία στάδια της ογκοφατολογίας. Επιπλέον, περίπου το 80% των περιπτώσεων οστικής μετάστασης εμφανίζονται στο υπόβαθρο του καρκίνου του γαλακτώματος και του προστάτη. Τέτοιοι σχηματισμοί εκδηλώνονται με έντονο πόνο, συχνές καταγμάτων και υπερασβεστιαιμία.

Αιτίες

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετάσταση στη δομή του οστού λαμβάνει χώρα σε πνευμονική και τους νεφρούς, και molochnozhelezistom προστατικού καρκίνου, κακοήθειες των ωοθηκών, και των δομών της γαστρεντερικής οδού, χλαμύδια, σαρκώματα και τα λεμφώματα.

Μετεστίαση σε οστικό ιστό και άλλα κακοήθη νεοπλάσματα, μόνο πολύ λιγότερο.

Όταν ένα άτομο είναι υγιές, ο οστικός ιστός του ενημερώνεται συνεχώς. Γενικά, οι οστικές δομές χαρακτηρίζονται από επαναρρόφηση, αναδιαμόρφωση και σχηματισμό οστού. Αυτές οι διεργασίες διεξάγονται από την κυτταρική δραστηριότητα των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών. Αυτές οι κυτταρικές δομές είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό, την απορρόφηση και την καταστροφή του οστικού ιστού.

Εάν τα άτυπα κύτταρα διεισδύσουν στη δομή των οστών, τότε συμβαίνει η λειτουργία των οστών. Τα υγιή κύτταρα μετατοπίζονται, διαταράσσονται οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης των οστεοβλαστών με τους οστεοκλάστες, γεγονός που οδηγεί στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους.

Σε καρκίνο του μαστού

Η μετάσταση στη δομή των οστών στον γαλακτώδη σίδηρο του σιδήρου εμφανίζεται λεμφογενής και αιματογενής. Αυτός ο εντοπισμός των μεταστάσεων στον καρκίνο του μαστού συμβαίνει αρκετά συχνά.

Ο καρκίνος με τέτοιες μεταστάσεις είναι πολύ οδυνηρός και υπερβολικά επιρρεπής σε παθολογικά κατάγματα, ειδικά στο στήθος και τα οστά της πυέλου.

Ανάλογα με τον τύπο της ενεργοποίησης των κυττάρων, οι ογκολόγοι διακρίνουν διάφορους τύπους οστικών μεταστάσεων:

Οστεοπλαστικό - συνοδεύεται από το σχηματισμό σφραγίδων στα οστά. Οστεολυτικό - όταν υπάρχει επικρατέστερη καταστροφή οστικών δομών.

Οι καθαροί τύποι στην ιατρική πρακτική είναι σχετικά σπάνιοι, πολύ συχνότερα ανιχνεύονται μικτές μορφές.

Συμπτώματα οστικών μεταστάσεων

Αρχικά, οι δευτερογενείς όγκοι οστών αναπτύσσονται ασυμπτωματικά, αλλά με την ανάπτυξη της διαδικασίας του όγκου σχηματίζεται μια ορισμένη κλινική εικόνα:

  Η παρουσία υπερασβεσταιμίας. Τάση στα παθολογικά κατάγματα. Η παρουσία συμπίεσης της σπονδυλικής στήλης.

Η υπερασβεστιαιμία είναι μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή που απαντάται περίπου στο 30-40% των καρκινοπαθών με οστικές μεταστάσεις.

Η κατάσταση αυτή προκαλείται από την υπερβολική δραστηριότητα των οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου του ασβεστίου στο αίμα, γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί παθολογική αύξηση των αποφρακτικών νεφρικών ικανοτήτων.

Ως αποτέλεσμα, σε ασθενείς με καρκίνο με μεταστατικές εστίες στα οστά, εκτός από την υπερασβεστιαιμία, αναπτύσσεται υπερασβεστιουρία, η διαρροή υγρού και νατρίου προκαλεί την πολυουρία.

Ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών σε καρκινοπαθείς, διακόπτεται η δραστηριότητα πολλών συστημάτων και οργάνων:

Στη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος σημειώνονται σημάδια όπως ο λήθαργος και οι ψυχικές διαταραχές, η σύγχυση και οι συναισθηματικές διαταραχές. Στην καρδιαγγειακή δραστηριότητα, υπάρχουν ανωμαλίες όπως οι αρρυθμίες και η χαμηλή αρτηριακή πίεση, η μείωση του καρδιακού ρυθμού, ενώ ο κίνδυνος καρδιακής ανακοπής είναι υψηλός. Τα νεφρά επηρεάζονται από νεφροκαλσινίωση και πολυουρία. Στην περιοχή του γαστρεντερικού, μπορεί να αναπτυχθεί σύνδρομο ναυτίας-εμέτου, συχνή δυσκοιλιότητα και έλλειψη όρεξης, εντερική απόφραξη ή παγκρεατίτιδα.

Εάν η μετάσταση των οστών καταστρέφει περισσότερο από το ήμισυ του φλοιώδους στρώματος, τότε εμφανίζονται παθολογικά κατάγματα. Βρίσκονται συνήθως στους ιστούς των οστών της σπονδυλικής στήλης (οσφυϊκή ή θωρακική περιοχή) και στα οστά του ισχίου. Το κάταγμα μπορεί να συμβεί ακόμα και με μικρές τραυματικές καταστάσεις όπως μια αμήχανη στροφή ή ένα αδύναμο πλήγμα.

Συχνά, αυτά τα κατάγματα εμφανίζονται χωρίς εμφανή εξωτερικό λόγο. Σε θραύσματα παθολογικό κάταγμα οστού όφσετ μπορεί να συμβεί, η οποία οδηγεί σε λειτουργική σκέλος απομείωσης (αν το κάταγμα εντοπίζεται στο μακρύ σωληνοειδές οστού) και νευρολογικές διαταραχές (αν το κάταγμα είναι εντοπισμένη στις δομές σπονδυλωτά), η οποία χειροτερεύει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο.

Ένας αυξανόμενος όγκος και θραύσματα οστών μπορεί να συμπιέσει γειτονικούς ιστούς.

Όταν συμπίεση του όγκου σε ασθενείς με καρκίνο υπάρχουν αυξανόμενες πόνοι, ανησυχούν για την αδυναμία των μυϊκών ιστών, δείχνοντας σημάδια διαταραγμένης ευαισθησίας, και δυσλειτουργία οργάνων τελικού σταδίου συμβαίνουν πυέλου εντοπισμό και την παράλυση.

Εάν παρατηρηθεί μετάσταση στους σπονδυλικούς ιστούς, τότε η σπονδυλική συμπίεση μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί σε ασθενείς με καρκίνο. Συνήθως, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει στη μετάσταση στους θωρακικούς σπονδύλους. Οι διαταραχές που προκαλούνται από τη συμπίεση μπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά (εάν συμπιέζονται μετάσταση) ή απότομα (όταν θρυμματίζονται με οστά ή θραύσμα τους).

Τα συμπτώματα της συμπίεσης εμφανίζονται ξαφνικά. Εάν ένα τέτοιο σημείο αποκαλυφθεί στην αρχική του φάση, τότε η αναστρεψιμότητά του (τουλάχιστον μερική) είναι αρκετά δυνατή. Εάν, ωστόσο, με αδράνεια κατά τη συμπίεση, η παράλυση καθίσταται μη αναστρέψιμη.

Πώς να προσδιορίσετε τις οστικές μεταστάσεις;

Η πιο ενημερωτική διαγνωστική μέθοδος ανίχνευσης οστικών μεταστάσεων είναι η σκελετική σπινθηρογραφία, η οποία σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τον επιπολασμό και την έκταση της μετάστασης.

Μια παρόμοια διαδικασία μπορεί να βρει μεταστατικούς σχηματισμούς σε οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπινου σκελετού. Επιπλέον, η ανίχνευση της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων είναι δυνατή στα πολύ αρχικά στάδια, όταν προφανείς διαταραχές στις οστικές δομές μόλις αρχίζουν.

Με τη βοήθεια ακτινογραφικής εξέτασης, η μετάσταση των οστών μπορεί να ανιχνευθεί μόνο στο στάδιο της επαρκούς ωριμότητας του δευτερογενούς σχηματισμού, όταν έχει ήδη καταστραφεί η μισή μάζα του οστού.

Φωτογραφία μεταστάσεων στα οστά του ισχίου στις ακτίνες Χ

Αλλά από την άλλη πλευρά, μια τέτοια διάγνωση μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε ένα συγκεκριμένο τύπο μεταστατικής εκπαίδευσης. Τα ελαφριά λευκά σημεία υποδηλώνουν μεταστάσεις βλάστησης και οι γκρι-λευκές κηλίδες υποδεικνύουν έναν λυτικό τύπο μετάστασης.

Η διάγνωση ή οστεοσκινογραφία ραδιοϊσοτόπων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το ραδιοφαρμακευτικό Resoscan, το οποίο χορηγείται σε έναν ασθενή με καρκίνο περίπου δύο ώρες πριν από τη σάρωση.

Επίσης διαγνωστικά μπορεί να περιλαμβάνει μια αξονική τομογραφία ή MRI, αποκαλύπτοντας δείκτες επαναρρόφησης στα ούρα, εξετάσεις αίματος και ούτω καθ 'εξής. Αν μετάσταση ανιχνευθεί στα κρανιακά οστά, οι ογκολόγοι συστήνουν εξετάσει προσεκτικά όλα τα όργανα, να εξαλειφθεί η δυνατότητα της ήττας.

Είστε θεραπευμένοι;

Η μετάσταση στα κρανιακά οστά παρατηρείται κυρίως σε νεφρικό ή θυρεοειδή καρκίνο και η θεραπεία τους μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών:

  Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με παρηγορητική θεραπεία και είναι απαραίτητες για κάθε είδους επιπλοκές (συμπίεση, κατάγματα κλπ.). Αφού συμβεί λειτουργία εξάλειψη του πόνου, ή των άκρων αποκατασταθεί λειτουργία του μυελού των οστών και ούτω καθεξής. Ακτινοβολία και χημειοθεραπεία με μετάσταση στα οστά εφαρμόζεται σε πολύπλοκες συντηρητική αγωγή και σε προεγχειρητική ή μετεγχειρητική περίοδο. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα και να αποτρέψουν την εξάπλωση τους. Θεραπεία με διφωσφονικά. Αυτά τα φάρμακα επιβραδύνουν τις διεργασίες των διαταραχών στις οστικές δομές. Τα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα, όταν χορηγούνται, καταλήγουν στην καταστροφή ενεργών κυττάρων όγκου. Η ανοσοθεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών εργαλείων για την αύξηση της σταθερότητας του σώματος έτσι ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορεί να αντέξει την εξάπλωση του όγκου σε όλο το σώμα.

Βίντεο σχετικά με φάρμακα για τη θεραπεία οστικών μεταστάσεων:

Θεραπεία με διφωσφονικά φάρμακα

Τα διφωσφονικά είναι φάρμακα που εμποδίζουν την οστική απώλεια. Έχουν σχεδιαστεί για την καταστολή της οστεοκλαστικής δραστηριότητας και την πρόληψη της καταστροφής των οστών.

Στον τόπο ανάπτυξης ενός δευτερογενούς όγκου, τα διφωσφονικά απορροφούνται από κύτταρα οστεοκλαστών, ως αποτέλεσμα των οποίων επιβραδύνουν ή σταματούν τη δραστηριότητά τους. Επιπλέον, η χρήση διφωσφονικών αποτρέπει τη σύνθεση οστεοκλαστών, οι οποίες πέφτουν νωρίς ή αυτοκαταστροφικές.

Τα διφωσφονικά διαιρούνται σε 2 ομάδες. Μια ομάδα φαρμάκων περιέχει αζωτούχες ενώσεις και είναι πιο αποτελεσματική έναντι των μεταστατικών όγκων. Αυτά περιλαμβάνουν φάρμακα όπως Ibandronate, Alendronate, Pamidronate, κλπ. Η άλλη ομάδα δεν περιέχει άζωτο, για παράδειγμα Clodronate, Thydronate, κλπ. Αυτά τα φάρμακα έχουν χαμηλότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Πρόβλεψη και προσδόκιμο ζωής

Οι τελικές προβλέψεις εξαρτώνται από τον εντοπισμό του πρωτοπαθούς καρκίνου.

Εάν σχηματιστούν οστικές μεταστάσεις από καρκίνο του πνεύμονα, τότε ο ασθενής θα ζήσει για περίπου μισό χρόνο. Εάν η πρωτογενής βλάβη βρίσκεται στον προστάτη, τότε το προσδόκιμο ζωής θα είναι περίπου 1-3 χρόνια. Εάν η πηγή της μετάστασης στη δομή των οστών είναι καρκίνος όγκου του μαστού, τότε το προσδόκιμο ζωής θα είναι περίπου 1,5-2 έτη. Ο καρκίνος του νεφρού με οστικές μεταστάσεις αφήνει τον ασθενή με καρκίνο για περίπου ένα χρόνο ζωής. Με το μελάνωμα με οστική μετάσταση, το προσδόκιμο ζωής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Με τον καρκίνο του θυρεοειδούς που έχει εξαπλωθεί στον οστικό ιστό, το προσδόκιμο ζωής θα είναι περίπου 4 χρόνια.

Οι οστικές μεταστάσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Εάν εντοπιστεί εγκαίρως, τότε είναι πιθανό να σωθεί η ζωή του ασθενούς.

Υπάρχει μια σπονδυλική κήλη στην ακτινογραφία, ποιο είδος εικόνων είναι καλύτερο για διάγνωση;

Η ακτινογραφία δείχνει μια σπονδυλική κήλη; - Τα ανθρώπινα οστά είναι σαφώς ορατά στις ακτίνες Χ. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να ρυθμίσετε την καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης, τα κατάγματα. Οι ακτίνες Χ δείχνουν μερικούς όγκους των οστών, την παρουσία οστεοπόρωσης, και μερικές φορές ένα δίσκο κήλης.

Έμμεσο σύμπτωμα πρόπτωσης μεσοσπονδύλιου δίσκου

Πρέπει να τραβήξω μια εικόνα για τον πόνο στην σπονδυλική στήλη

Μερικές φορές, όταν ένας ασθενής έρχεται στον γιατρό με παράπονα του πόνου στην πλάτη, μπορεί ακόμα να του δοθεί μια εικόνα της σπονδυλικής στήλης. Αν δεν εντοπιστεί παθολογία, πραγματοποιούνται άλλες εξετάσεις.

Πρόσφατα, όλο και περισσότεροι γιατροί πιστεύουν ότι, αν δεν υπάρχουν υποψίες για έντονη οστεοχονδρόζη, μετατόπιση σπονδυλικών σωμάτων ή καρκίνο με ακτινογραφίες, είναι προτιμότερο να μην βιαστείτε.

Δεδομένου ότι η αιτία του πόνου είναι συχνότερα μια αλλοίωση των μαλακών ιστών (μυών, συνδέσμων, νεύρων, δίσκων) που δεν είναι ορατά στην ταινία, το πληροφοριακό περιεχόμενο αυτής της μεθόδου εξέτασης είναι χαμηλό. Ταυτόχρονα, ένα άτομο λαμβάνει αδικαιολόγητα επιπλέον έκθεση σε ακτινοβολία.

Τι μπορεί να παρατηρηθεί στο ροδογένογραμμα της σπονδυλικής στήλης

Στην υπολογιστική τομογραφία, μπορείτε να δείτε μια κήλη

Ο σπόνδυλος έχει ορθογώνιο σχήμα, ελαφρώς κοίλο στις πλευρές, οι γωνίες στρογγυλεμένες. Στην πλευρική προβολή, τα τόξα και οι διαδικασίες είναι ορατά, σε ευθεία γραμμή, περιστροφικές διαδικασίες. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι είναι τα κενά μεταξύ των επιμέρους σπονδύλων.

Οι εικόνες συγκρίνουν το αριστερό και το δεξί μισό του σπονδύλου - είναι συνήθως το ίδιο. Ανάλυση:

  Απόσταση μεταξύ γειτονικών σπονδύλων. Σαφήνεια των περιγραμμάτων. Η φύση και η ένταση της χρώσης της οστικής δομής. Παρουσία πρόσθετων εξελίξεων (οστεοφυτών).

Για τον εντοπισμό της σκολίωσης, της κύφωσης, των εξάρσεων, των υπογνουσιών, των καταγμάτων και άλλων ασθενειών της σπονδυλικής στήλης (όγκοι, δισκοειδείς κήποι), τραβήξτε φωτογραφίες σε δύο προβολές. Με τη βοήθεια λειτουργικής ακτινογραφίας, προσδιορίζεται η αστάθεια (αυξημένη κινητικότητα) των σπονδύλων ή η απόφραξη του τμήματος κινητήρα.

Μια πιο ενημερωτική εικόνα των οστών, των δίσκων και της απεικόνισης της σπονδυλικής στήλης, οι ανατομικές δομές του νωτιαίου μυελού αποκτούνται χρησιμοποιώντας υπολογιστική τομογραφία. Μέσω αυτής της μεθόδου, μια σύντομη μελέτη όλων των δομών είναι διαθέσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προηγμένη τεχνολογία ακτίνων Χ

Στον 21ο αιώνα, η ψηφιακή ακτινογραφία είναι κοινή. Διαφέρει από το συνηθισμένο αναλογικό είναι η δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σε ψηφιακά μέσα και η μεταφορά τους μέσω Internet.

Μια λεπτομερής εικόνα της κατάστασης της σπονδυλικής στήλης και της παρουσίας μιας κήλης θα δείξει μαγνητική τομογραφία (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού). Με τη βοήθειά του, μπορείτε να δείτε την τσίμπημα της ρίζας του νεύρου, τα σπασίματα στις ίνες του ινώδους χόνδρου, ακόμη και οίδημα και φλεγμονή.

Εν κατακλείδι, για να συνοψίσουμε: είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η κήλη της σπονδυλικής στήλης σε μια απλή ακτινογραφία και είναι δυνατή μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις με έμμεσες ενδείξεις (πλήρης εξαφάνιση του χάσματος μεταξύ γειτονικών σπονδύλων). Σήμερα μια νέα γενιά αυτού του τύπου διαγνωστικών έρχεται στη διάσωση - αξονική τομογραφία. Αν και είναι πιο ορθολογική η ανίχνευση της σπονδυλικής κήλης χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία (MRI).

Σημεία και τύποι πνευμονικών μεταστάσεων σε ακτίνες Χ


Οι μεταστάσεις στους πνεύμονες στις ακτίνες Χ παρατηρούνται σε 10-12% των περιπτώσεων από όλους τους όγκους του σώματος. Οι κακοήθεις όγκοι έχουν διαφορετικούς ρυθμούς μετάστασης. Στα όργανα του θώρακα μπορούν να εντοπιστούν οι μεταστάσεις με (κατά συχνότητα εμφάνισης):

 • χολιοεπιθηλίωμα της μήτρας.
 • όγκους των νεφρών και των ωοθηκών.
 • καρκίνο του στομάχου?
 • κακοήθεις σχηματισμούς οστών.

Τι μεταστάσεις στους πνεύμονες παρατηρούνται στις ακτίνες Χ

Το σχήμα των εικόνων των πνευμόνων είναι οι ακόλουθοι τύποι μεταστάσεων:

Ταυτόχρονα με έντονο σκοτάδι στις εικόνες των πνευμόνων, κατά τη διάρκεια της μετάστασης, παρατηρούνται τα ακόλουθα ακτινολογικά σημάδια μετάστασης:

 • - λεμφαγγίτιδα - φλεγμονώδεις αλλαγές στο λεμφικό σύστημα.
 • militar carcinoz - πολλές μικρές περιφερικές σκιές γύρω από την κύρια εστίαση.
 • ψευδοπνευμονία - διεισδυτικό σκοτάδι, που μοιάζει με βακτηριακή φλεγμονή του πνευμονικού ιστού.
 • καρκινική εξιδρωματική πλευρίτιδα - συσσώρευση υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα.
 • mediastyl μορφή - διευρυμένοι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο.

Ακτινογραφικά σημάδια μεταστάσεων στην εικόνα

Στις ακτινογραφίες των πνευμόνων οι περισσότερες φορές αποκάλυψαν σφαιρικές μεταστάσεις. Είναι στρογγυλεμένες έντονες σκιές. Σε ορισμένους όγκους, όπως ο όγκος του Ewing και το οστεοσάρκωμα, σφαιρικοί σχηματισμοί είναι διασκορπισμένοι σε όλο το πνευμονικό παρέγχυμα. Το ειδικό τους χαρακτηριστικό είναι το φυσιολογικό πνευμονικό σχέδιο. Δεν παραμορφώνεται γύρω από μη φυσιολογικές διακοπές. Οι μεταστάσεις αναπτύσσονται ταχύτατα σε μέγεθος αλλά διατηρούν το σχήμα τους.

Η πρόοδος ενός κακοήθους νεοπλάσματος - μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στους λεμφαδένες

Ποια είναι τα μεταστατικά οζίδια του καρκίνου του μαστού στους πνεύμονες;

Οι μεταστάσεις του μαστού στους πνεύμονες έχουν διαστάσεις περίπου 5-6 cm, αλλά μεταξύ αυτών υπάρχουν και μικρές σφαιρικές σκιές (μέχρι 1 cm). Οι σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από ταχεία διάδοση μέσω των λεμφικών αγγείων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των ριζών και του μεσοθωρακίου. Παρόμοια σημάδια ακτίνων Χ χαρακτηρίζονται από μετάσταση γαστρικού καρκίνου.

Πώς εμφανίζεται η λεμπαγγίτιδα στις ακτινογραφίες;

Η λεμφαγγειίτιδα σε ακτινογραφίες εκδηλώνει σκιασμένες, βρόγχους και ταραζιστικές σκιές που εκτείνονται από τις ρίζες έως το πνευμονικό παρέγχυμα κατά μήκος των προσβεβλημένων βρόγχων και αγγείων. Γύρω από τις φλεγμονώδεις εστίες εντοπίστηκαν μικρές τριγωνικές σκιές που αντικατοπτρίζουν την καθίζηση των επιμέρους επιμέρους περιοχών του πνεύμονα. Εάν παρατηρηθεί λεμφαγγίτιδα σε συνάρτηση με τις πνευμονοσκληρωτικές αλλαγές (πολλαπλασιασμός του συνδετικού ιστού), είναι πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν οι αλλαγές στην ακτινογραφία.

Ριζική λεμφαγγίτιδα σε ακτινογραφίες

Με την εμφάνιση στρατιωτικών καρκίνων των πνευμόνων, μικρές σκιές μπορούν να ανιχνευθούν στις εικόνες, οι οποίες δεν ξεπερνούν το μέγεθος των σιτηρών κεχρί. Τέτοιες ενδείξεις ακτίνων Χ των μεταστάσεων μοιάζουν με στρατιωτική φυματίωση.

Η ψευδοπνευμονική μορφή χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση εστιακών συμπίεσης που μοιάζουν με την πνευμονία σε δομή (δεν έχουν σαφή όρια και βαθμιαία περνούν στο πνευμονικό παρέγχυμα).

Ακτινογραφικά σημάδια πολλαπλών μεταστάσεων:

 • εστιακές ή μεγάλες εστιακές σκιάσεις είναι διάσπαρτες στα πνευμονικά πεδία.
 • που εντοπίζονται κυρίως στα περιφερειακά μέρη.
 • η μικρή εστιακή διάδοση είναι συνέπεια της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων στα αιμοφόρα αγγεία.
 • οι μεμονωμένες σκιές είναι σπάνιες. Σπάνια φτάνουν σε διάμετρο μεγαλύτερη από 10 cm.
 • οι κοιλότητες κατά την προβολή των σκιών υποδεικνύουν την διάσπαση του ιστού.

Συμπερασματικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόγνωση για τη ζωή του ασθενούς σε περίπτωση καθυστερημένης ανίχνευσης μεταστάσεων καρκίνου στις ακτίνες Χ είναι κακή. Ο καρκίνος λόγω του θανάτου στη χώρα είναι στην πρώτη θέση. Η καθυστερημένη διάγνωση δεν εξαρτάται τόσο από τα προσόντα του ακτινολόγου όσο από την καθυστερημένη θεραπεία ενός ατόμου για ιατρική βοήθεια.

Ακτινογραφίες. Μεταστατική πνευμονοπάθεια στα αρχικά στάδια (α), μετά από 2 μήνες (β)

Ο ιστός του πνεύμονα δεν έχει υποδοχείς του πόνου, συνεπώς, οι παθολογικές αλλαγές σε αυτό δεν οδηγούν σε δυσάρεστες αισθήσεις και δυσφορία. Οι άνθρωποι πάνε σε γιατρό μόνο εάν έχουν αναπνοή ή πτύελα με αίμα. Τέτοιες εκδηλώσεις παρατηρούνται στο 3ο στάδιο του καρκίνου, όταν η ριζική θεραπεία είναι αδύνατη.

Ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στην υγεία σας και να εκτελέσετε προφυλακτική ακτινογραφία ετησίως. Αυτό θα επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισμό της παθολογίας και θα σώσει τις ζωές. Όταν υπάρχουν μεταστάσεις σε πνεύμονες σε ακτίνες Χ, οι γιατροί θα δυσκολευτούν να σας βοηθήσουν.

Διάγνωση μεταστάσεων των πνευμόνων: CT και ακτινογραφία

Για να εντοπίσετε μικρές βλάβες, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε σπειροειδή υπολογιστική τομογραφία. Η ενίσχυση της αντίθεσης δεν είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των μεταστάσεων των πνευμόνων, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διαφοροποίηση των πνευμονικών αγγείων και των λεμφογαγγλίων στη δευτερογενή βλάβη τους.

ΜΕΤΑΤΑΣΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Οι δευτερεύοντες πνευμονικοί κόμβοι μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Τρόπος διανομής

Allot αιματογενείς μεταστάσεις, και λεμφογενείς μεταστάσεις, τα συμπτώματα και η πρόγνωση για τα οποία είναι συνήθως χειρότερα από τα αιματογόνα. Στην πρώτη περίπτωση, τα κύτταρα όγκου εισέρχονται στον ιστό του οργάνου με τη ροή του αίματος, στη δεύτερη περίπτωση - με τη ροή λεμφαδένων, για παράδειγμα, στον καρκίνο του μαστού.

Κατανομή επίσης μεταστάσεις επαφής, που προέρχονται από την άμεση βλάστηση του καρκίνου του οισοφάγου, του λάρυγγα, της τραχείας και άλλων οργάνων στον πνευμονικό ιστό. Εξαιρετικά σπάνια μεταστάσεις αναρρόφησης, εισπνοή σωματιδίων όγκου του λάρυγγα, του φάρυγγα, της γλώσσας, της ρινικής κοιλότητας ή του στόματος.

Πηγή μετάστασης

Τις περισσότερες φορές στους πνεύμονες μεταστατώνουν τον καρκίνο του νεφρού, του σκελετού, του μαστού. οι μεταστάσεις του σαρκώματος, τα σεμινάρια βρίσκονται επίσης. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις CT που μπορούν να διακρίνουν αξιόπιστα τις προβολές ενός τύπου καρκίνου από τον άλλο - για παράδειγμα, ο δευτερεύων κόμβος στο σάρκωμα από αυτόν στον καρκίνο του μαστού. Ίσως η εξαίρεση είναι σπάνιες μεταστάσεις λιποσάρκωμα, οι οποίες έχουν μια "λιπαρή" πυκνότητα σε τομογραφήματα υπολογιστή - εντός της περιοχής -50... -100 μονάδων του Hounsfield.

Η συχνότητα μετάστασης όγκων με διάφορους εντοπισμούς στον πνεύμονα (σύμφωνα με τον Rozenshtrauch R.V.)

Μεταστάσεις στον πνεύμονα - φωτογραφικές ακτινογραφίες. Στρογγυλεμένες σκιές - μεταστάσεις καρκίνου του οισοφάγου. Ένας μεγάλος στρογγυλός κόμβος κοντά στο μπροστινό τμήμα της 2ης πλευράς είναι σαφώς ορατός. Η εικόνα στα δεξιά δείχνει μια κυκλική στένωση του οισοφάγου λόγω της πάχυνσης του όγκου του βλεννογόνου του.

Τι μοιάζουν οι πνευμονικές μεταστάσεις με τις ακτίνες Χ; Αριστερά, οζίδια σε ασθενή με καρκίνο όρχεων. Στα δεξιά - μεταστάσεις καρκίνου των ωοθηκών αιματογενούς φύσης με έντονη λεμφική φλεγμονή (σημειώστε την παραμορφωμένη δικτυωτή, γραμμική φύση του πνευμονικού σχεδίου).

ΜΕΤΑΤΑΣΕΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι δευτερογενείς όγκοι είναι ασυμπτωματικοί, τουλάχιστον μέχρι να βλαστήσουν οι βρόγχοι, ο υπεζωκότα, το μεσοθωράκιο, το περικάρδιο ή τα αιμοφόρα αγγεία και οι λεμφαδένες στο μέσον του μαστού μεταστατοποιούνται. Οι ασθενείς παραπονιούνται για συμπτώματα τοξίκωσης του καρκίνου, τα οποία, ωστόσο, μπορεί επίσης να οφείλονται στην παρουσία πρωτοπαθούς όγκου.

Ένα από τα πρώτα συμπτώματα είναι ο βήχας, η δύσπνοια, ο θωρακικός πόνος. Η παρουσία αίματος στα πτύελα είναι ένα δυσμενή σημάδι, το οποίο υποδεικνύει τη βλάστηση των βρόγχων από έναν όγκο.

Υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ των κλινικών εκδηλώσεων και της συμμετοχής των οργάνων σε μεταστάσεις. Έτσι, σύμφωνα με τον Ν. Ι. Rybakova, η δύσπνοια ανιχνεύθηκε στο 13% των περιπτώσεων, ενώ η πλειονότητα των ασθενών είχαν όγκο μαστικού αδένα.

Ο θωρακικός πόνος μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι της υποπληθυσμένης εντοπισμού των δευτερευουσών εστιών.

Ο καρκίνος του μαστού μεταστατεύει λεμφογενή στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες, οι οποίοι αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, η πλευρίτιδα του όγκου εμφανίζεται συχνά στον καρκίνο του μαστού. Μαζί, αυτοί οι παράγοντες προκαλούν την ανάπτυξη σοβαρής δύσπνοιας.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΑΣΗ;

Μερικές φορές η διαφορική διάγνωση δευτερογενών βλαβών των πνευμόνων είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί σε βάθος γνώση της ακτινογραφίας στο θώρακα. Ασχολούνται περισσότερο με εξειδικευμένα πνευμονικά ιδρύματα, για παράδειγμα, στο Ινστιτούτο Φυσισμο-πνευμολογίας της Αγίας Πετρούπολης. Επομένως, όταν αμφιβάλλετε για τη διάγνωση, οι γιατροί συστήνουν να πάρουν μια Δεύτερη Γνώμη - να περιγράψουν εκ νέου την αξονική τομογραφία, τη μαγνητική τομογραφία ή την ακτινογραφία για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τη διάγνωση, καθώς και ακριβέστερη και λεπτομερέστερη αξιολόγηση των αλλαγών. Μια τέτοια διαβούλευση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υπηρεσίας διαβούλευσης NTRS, η οποία συγκεντρώνει γνωστούς διαγνωστικούς ιατρούς από εξειδικευμένα κέντρα στη Ρωσία.

Τα σημάδια ακτίνων των πνευμονικών μεταστάσεων συζητούνται λεπτομερώς παρακάτω.

CT ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΣΤΑΣ ΣΕ ΠΛΕΥΡΕΣ

Οι μεταστάσεις συχνότερα αντιπροσωπεύονται από οζώδεις σχηματισμούς στον πνευμονικό ιστό έξω από μια αυστηρή σύνδεση με τις πνευμονικές αρτηρίες ή φλέβες. Χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα σήματα CT:

Οι δευτερεύοντες αιματογενείς κόμβοι συχνά έχουν ομαλές άκρες, διαυγή περιγράμματα και ομοιόμορφη δομή. Πιθανές αλλαγές στη δομή του όγκου λόγω αιμορραγίας στο παρέγχυμα, ασβεστοποίηση, νέκρωση του κεντρικού τμήματος του κόμβου, καθώς και ουλές. Οι άκρες του κόμβου μπορεί να γίνουν ασαφείς, ασαφείς, εάν ο όγκος προκαλεί διόγκωση του πνευμονικού παρεγχύματος ή «ακτινοβόλο», εάν υπάρχει λεμφαγγειίτιδα από όγκο.

Στον αριστερό - καρκίνο των νεφρών με μεταστάσεις στους πνεύμονες, η πρόγνωση στην περίπτωση αυτή είναι δυσμενής λόγω της μεταστατικής πλευρίτιδας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Καθορισμένες εστίες και στις δύο πλευρές. Δεξιά - μικρή και μεσαία εστιακή διάδοση στον καρκίνο του ήπατος.

Πολλαπλοί αιματογενείς δευτερεύοντες κόμβοι στον καρκίνο του νεφρού, υπολογισμένη τομογραφία (CT).

Οι λεμφογενείς μεταστάσεις σε ακτίνες Χ και CT φαίνονται σαν πολλαπλές μικρές εστίες με διάχυτη εξάπλωση, που εντοπίζονται στα διαφραγματικά διαφράγματα, στα υπεζωκοτικά φύλλα. Γύρω μπορείτε να δείτε μια χαρακτηριστική εικόνα της λεμφαγγίτιδας του καρκίνου. Επιπλέον, παθολογικά αλλαγμένοι και διευρυμένοι λεμφαδένες του μεσοθωράκιου εντοπίζονται σχεδόν πάντοτε. Η λεμφογενής μετάσταση πρέπει να διαφοροποιείται από την μυική φυματίωση, τη σαρκοείδωση. Μερικές φορές αυτό απαιτεί μια δεύτερη γνώμη.

CT: μεταστάσεις πνευμόνων στον καρκίνο του μαστού. Στην εικόνα στα δεξιά, ένας κόκκινος κόμβος στο στήθος σημειώνεται με έναν κόκκινο αστερίσκο και τα κόκκινα βέλη υποδεικνύουν την περιοχή ανάπτυξης του όγκου στον θωρακικό τοίχο. Οι μπλε αστερίσκοι είναι καρκινωματώδης πλευρίτιδα - συσσώρευση υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Στα αριστερά, ένα βέλος σηματοδοτεί τον δευτερεύοντα κόμβο.

Οι μεταστάσεις της επαφής αντιπροσωπεύονται από μάζα μαλακού ιστού που βλαστάνει από ένα συνεχόμενο όργανο. Αυτός μπορεί να είναι ο οισοφάγος, η τραχεία, ο λάρυγγας, λιγότερο συχνά ο όγκος προέρχεται από τον υπεζωκότα (μεσοθηλίωμα), το διάφραγμα, τα νεύρα, τους σπονδύλους.

Ένα παράδειγμα της εξάπλωσης επαφής του όγκου: υπεζωκοτικό μεσοθηλίωμα, που βλαστάνει στον άνω πνευμονικό λοβό και το τοίχωμα του θώρακα. Σπειροειδής υπολογιστική τομογραφία (MSCT).

Οι συχνότερες μεταστάσεις μοιάζουν με πολλαπλές εστίες. Οι μεμονωμένοι δευτερεύοντες κόμβοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι και εμφανίζονται σε λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων. Όσο περισσότεροι κόμβοι βρίσκονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μεταστατικής φύσης τους. Μια μεμονωμένη μετάσταση πρέπει να διαφοροποιείται από τον πρωτογενή καρκίνο · αυτό συνήθως απαιτεί εξέταση ιστού μετά από χειρουργική επέμβαση ή βιοψία.

Αιματογενείς μεταστάσεις εντοπίζονται συχνότερα στα περιφερειακά μέρη των πνευμόνων, μακριά από τις μεγάλες αγγειακές-βρογχικές δέσμες, κοντά στην υπεζωκοτική μεμβράνη. Σε περίπτωση πολλαπλών αιματογενών βλαβών, υπάρχει η τάση να αυξηθεί ο αριθμός των εστιών στην κατεύθυνση "από την κορυφή προς την κάτω". Οι πιο συχνά αιματογενείς μεταστάσεις εντοπίζονται τυχαία, χωρίς σαφή σύνδεση με τους βρόγχους και τα ορατά πνευμονικά αγγεία. Πρακτικά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που οι αιματογενείς δευτερεύοντες κόμβοι να βρίσκονται μόνο στη μια πλευρά ή να καταλαμβάνουν μόνο έναν λοβό ή τμήμα. Με την παρουσία μιας τέτοιας διανομής, πρώτα απ 'όλα πρέπει να σκεφτείτε τη φυματίωση (άνω λοβούς), πολλαπλά αποστήματα, κλπ.

Οι λεμφογενείς μεταστάσεις εκδηλώνονται με την αύξηση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων σε συνδυασμό με μικρής εστιακής διάδοσης με εστίες διαμέτρου έως και 2-3 mm κοντά στον υπεζωκότα και στα διαφραγματικά διαφράγματα καθώς και κατά μήκος των βρόγχων και των αγγειακών δεσμών.

Αιματογενείς μεταστάσεις του σαρκώματος των μαλακών ιστών του μηρού σε CT (δεξιά) και ακτινογραφία (αριστερά).

Οι μεταστατικές επαφές είναι συνήθως απομονωμένες και βρίσκονται στα σύνορα με άλλα όργανα, λιγότερο συχνά από την πλευρά του διαφράγματος.

Ξεχωριστά, η μετάσταση του πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα θεωρείται - αιματογενής και λεμφογενής. Αιματογενής μπορεί να εντοπιστεί στην πληγείσα πλευρά ή και στις δύο πλευρές. Λεμφογενείς - στους λεμφαδένες της ρίζας στην πληγείσα πλευρά, καθώς και στην αντίθετη πλευρά. Οι περαιτέρω μεταστάσεις από τον κύριο όγκο βρίσκονται, τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση.

Δώστε προσοχή στην αύξηση και την παραβίαση της δομής της ρίζας του δεξιού πνεύμονα. Αυτός είναι ο κεντρικός καρκίνος. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν εστιακές σκιάσεις και στα δύο πνευμονικά πεδία (αιματογενής εξάπλωση), καθώς και "ακτίνες" που ακτινοβολούν ακτινικά από τον όγκο της ρίζας (εξάπλωση των λεμφογενών).

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΤΕ ΜΕΤΑΤΑΣΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΙΔΟΣ Ή ΤΥΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι δυνατή η διάκριση των μεταστάσεων των πνευμόνων και των ακόλουθων εστιακών βλαβών στις εικόνες CT:

 • κύριο περιφερειακό καρκίνο
 • βρογχοκυψελιδικού καρκίνου
 • λέμφωμα, σάρκωμα Kaposi

Καλοήθεις όγκοι

 • hamartoma, ιώδιο, χόνδρομα

Granulomatosis

 • φυματίωση, σαρκοείδωση, ιστοπλάσμωση

Φλεγμονώδεις νόσοι

 • σηπτική εστιακή πνευμονία και πολλαπλά αποστήματα

Αγγειακές ανωμαλίες

Κανονικοί ανατομικοί σχηματισμοί

 • ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες

Διακεκριμένα σημάδια αιματογενών μεταστάσεων με υπολογιστική τομογραφία (CT)

Είναι θεραπευτικές οι μεταβολές της σπονδυλικής στήλης;

Οι μετασχηματισμοί της σπονδυλικής στήλης είναι επικίνδυνος δευτερογενής τύπος καρκίνου που είναι εύκολο να διαγνωσθεί, σε αντίθεση με άλλους τύπους καρκίνου.

Αιτίες και σημάδια μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη

Οι σπονδυλικές μεταστάσεις δεν είναι ένας ανεξάρτητος τύπος καρκίνου, αλλά αντηχεί και μια άλλη βλάβη κακοήθων όγκων. Όπως δείχνει η πρακτική, η εκδήλωση μεταστατικών βλαβών της σπονδυλικής στήλης προκύπτει από το γεγονός ότι ο ίδιος ο καρκίνος βρίσκεται στον μαστικό ή προστατικό αδένα, τους λεμφαδένες ή τους πνεύμονες, καθώς και τον θυρεοειδή αδένα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έρευνες δεν βρίσκουν τη βασική αιτία.

Με την ανάπτυξη ενός όγκου, τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, αλλά μπορεί να συγχέονται με άλλες ασθένειες των οστών και της σπονδυλικής στήλης στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη θεραπεία για τον γιατρό μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες ανάκτησης, εάν δώσετε προσοχή στα συμπτώματα εγκαίρως. Η μετάσταση της σπονδυλικής στήλης είναι πιθανότατα αδύνατη να θεραπευτεί. Η συμπίεση του νωτιαίου μυελού είναι ανίατη και όλα αυτά παραμένουν στον γιατρό, για να ανακουφίσουν τον πόνο του ασθενούς, όχι μόνο να συνταγογραφούν φαρμακευτική υποστήριξη. Οι μεταστάσεις της σπονδυλικής στήλης στη συνέχεια αντιμετωπίζονται με βάση την ακτινοβολία, τη χημειοθεραπεία ή τη χειρουργική επέμβαση. Εάν η ζημιά στη σπονδυλική στήλη είναι μικρή, τότε το μόνο που αισθάνεται ένα άτομο είναι ένα σύνδρομο μόνιμου πόνου.

Πρόγνωση για τον καρκίνο των οστών του νωτιαίου μυελού

Η πρόγνωση για τις μεταστάσεις εξαρτάται από το μέγεθος των σχηματισμών στη σπονδυλική στήλη, τα συμπτώματα των οποίων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, αλλά γενικά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις είναι θετική, αφού είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η πιο σημαντική εστίαση. Ναι, δεν είναι απαραίτητο για τον συνηθισμένο πόνο στην πλάτη να πιστεύουν ότι πρόκειται για καρκινικούς όγκους. Για να προσδιορίσετε αυτή την ασθένεια, πρέπει να περάσετε μια σειρά από υποχρεωτικές εξετάσεις και έρευνες. Συχνά ο όγκος παρατηρείται στην εικόνα ακτίνων Χ. Οι μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη μπορούν να αναγνωριστούν επισημαίνοντας την παρουσία τέτοιων κοινών συμπτωμάτων:

 • σταθερός πόνος στην πλάτη, ακόμη και αν το άτομο είναι σε κατάσταση ηρεμίας και εντοπίζεται σε οποιαδήποτε περιοχή της σπονδυλικής στήλης.
 • μούδιασμα των άκρων, κυρίως των ποδιών, ή μείωση της ευαισθησίας τους.
 • μυϊκή αδυναμία, πόνο, ακούσια συστροφή των άκρων.
 • σοβαρές παραβιάσεις στο έργο των εσωτερικών οργάνων.

Οι μεταστάσεις στην σπονδυλική στήλη δεν μπορούν να θεραπευτούν πλήρως, ειδικά αν το άτομο έχει μια ασταθή γενική κατάσταση.

Όπως δείχνει η πρακτική, το μόνο που μπορεί να κάνει ένας γιατρός είναι να συνταγογραφήσει παυσίπονα, δεδομένου ότι η έννοια του «πόνος στην πλάτη» είναι εντελώς διαφορετική, η οποία είχε προηγουμένως παρουσιαστεί. Η πιο σημαντική θεραπεία εδώ είναι η αιτία. Εάν εξαλείψετε την εστία ενός προοδευτικού όγκου, τότε η πιθανότητα επιβίωσης αυξάνεται σημαντικά. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος αυξάνεται με την πάροδο των ετών και πολύ αργά, επηρεάζοντας το όργανο πίσω από το όργανο, αλλά η μεταστατική αλλοίωση αναπτύσσεται πολύ γρήγορα.

Όποια και αν είναι η διάγνωση, δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα για πλήρη ανάκαμψη, γιατί συχνά η σωματική του υγεία εξαρτάται από το ηθικό ενός ατόμου. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίσετε την ασθένεια, ακόμη και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Μεταστατική πνευμονική νόσο - σημεία, συμπτώματα, θεραπείες και πρόγνωση

Τα κακοήθη νεοπλάσματα στους ιστούς των αναπνευστικών οργάνων, τα οποία μεταφέρονται με αίμα ή λέμφωμα από την πρωτεύουσα θέση του καρκίνου, είναι μεταστάσεις στους πνεύμονες. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση στη συχνότητα των βλαβών μετά το ήπαρ. Ο λόγος είναι ότι πολύ αίμα αντλείται μέσω των πνευμόνων. Η ανάπτυξη μεταστάσεων σε αυτά είναι συχνά το αποτέλεσμα του καρκίνου άλλων οργάνων. Η πρόγνωση στην περίπτωση αυτή καθορίζεται από τη φύση της κύριας εστίασης. Στη συνέχεια, θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των μεταστάσεων των πνευμόνων, τις αιτίες εμφάνισής τους και τις μεθόδους θεραπείας.

Τι είναι οι μεταστάσεις των πνευμόνων;

Δευτερογενή νεοπλάσματα στους πνεύμονες που προκαλούνται από τη μετανάστευση κακοήθων κυττάρων από άλλο όργανο που έχει προσβληθεί από καρκίνο. Έτσι, το φάρμακο καθορίζει τις μεταστάσεις, οι εστίες των οποίων βρίσκονται στον πνευμονικό ιστό. Από τους δευτερογενείς όγκους, είναι οι πιο συνηθισμένοι, συχνότερα στους άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών. Με πολλαπλές μεταστάσεις, η ριζική θεραπεία για την αφαίρεση των βλαβών είναι αδύνατη, οπότε η πρόγνωση είναι κακή. Μια εναλλακτική επιλογή είναι η χημειοθεραπεία, η οποία επίσης δεν εγγυάται την εμφάνιση νέων όγκων.

Συμπτώματα

Στα πρώτα στάδια των μεταστάσεων των πνευμόνων, εμφανίζονται συμπτώματα γενικής δηλητηρίασης και συχνά επαναλαμβανόμενα κρυολογήματα. Στη συνέχεια συμπληρώνονται αυτά τα σημεία:

 • δυσκολία στην αναπνοή.
 • θωρακικό άλγος και δυσκαμψία.
 • βήχας με πτύελα και αίμα.
 • πρήξιμο του ανώτερου σώματος λόγω της συμπίεσης των κύριων αγγείων και της εξασθένησης της ροής του αίματος.

Αυτά τα συμπτώματα μπορούν πρώτα να εμφανιστούν μόνο στο υπόβαθρο της σωματικής άσκησης, και στη συνέχεια να εκδηλωθούν σε κατάσταση ηρεμίας. Τα ίδια αυτά σημεία είναι πρωταρχικά για τον καρκίνο του πνεύμονα Οι μεταστάσεις εμφανίζονται αμέσως εδώ και δεν μεταφέρονται από άλλα όργανα. Τα συμπτώματα δεν προκαλούνται από τα ίδια τα νεοπλάσματα, αλλά από τις λοιμώξεις και τις φλεγμονές που συνοδεύουν. Στο φόντο του βήχα και του πόνου παρατηρείται συχνά πυρετός και απώλεια βάρους.

Βήχας

Τα σημάδια των μεταστάσεων των πνευμόνων στα αρχικά στάδια δεν είναι πολύ έντονες. Μπορεί να μην εκδηλωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αρχίσουν μετά από ανάμειξη στην ογκολογική διαδικασία του υπεζωκότα: αυτό είναι ήδη 2 ή 3 στάδια καρκίνου. Για το λόγο αυτό, το φαινόμενο βρίσκεται συχνά σε μια πολύ παραμελημένη κατάσταση. Ένας από τους πρώτους που αναπτύσσει είναι ένας βήχας που είναι σημαντικά διαφορετικός από αυτόν που παρατηρείται με το κρύο. Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Στα αρχικά στάδια, ο ασθενής βασανίζεται από έναν υστερικό και ξηρό βήχα, ο οποίος είναι πιο συχνός τη νύχτα.
 2. Επιπλέον, γίνεται υγρό και αρχίζει να συνοδεύεται από αιματηρές εκκρίσεις και πυώδη βλέννα.
 3. Σταδιακά, ο βρογχικός αυλός στενεύει. Αυτό κάνει πυρετό βήχα πτύελα. Μερικές φορές περιλαμβάνει ραβδώσεις αίματος.
 4. Με τη βλάστηση του καρκίνου στην υπεζωκοτική κοιλότητα, ο βήχας γίνεται αφόρητος και συνοδεύεται από πόνο λόγω της έντονης πίεσης στους βρόγχους.

Λόγοι

Οι μεταστάσεις διαιρούνται σε πρωτογενή μορφή στον καρκίνο των ίδιων και δευτερογενών πνευμόνων, οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν με την ήττα άλλων οργάνων, όπως:

 • τη μήτρα.
 • τις ωοθήκες.
 • νεφρά ·
 • στομάχι?
 • οισοφάγος;
 • θυρεοειδούς αδένα.
 • του κόλου ή του ορθού.
 • μαστικοί αδένες.
 • αδένα του προστάτη.

Αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιφερικό καρκίνο του πνεύμονα, μελάνωμα του δέρματος και διάφορα σαρκώματα. Οι γιατροί πιστεύουν ότι η πηγή αυτού του τύπου κακοήθων όγκων είναι σχεδόν όλες οι ογκολογικές ασθένειες, μόνο σε μερικούς τύπους διαγιγνώσκονται πολύ πιο συχνά. Τα καρκινικά κύτταρα διασκορπίζονται μέσω μεταφοράς με λεμφικό υγρό ή αίμα. Δεδομένου ότι ο ιστός του πνεύμονα έχει ένα εκτεταμένο τριχοειδές δίκτυο και μια χαλαρή δομή, οι μεταστάσεις του επηρεάζουν ένα από τα πρώτα.

Ταξινόμηση

Υπάρχουν διάφορες σημάνσεις ταξινόμησης, σύμφωνα με τις οποίες οι μεταστάσεις χωρίζονται σε διαφορετικές ομάδες. Μπορούν να είναι εστιακά ή διεισδυτικά στον τύπο, και μεγάλα ή μικρά σε διάμετρο. Άλλες ταξινομήσεις:

 • εντοπισμός - μονής ή διπλής όψεως.
 • με τον αριθμό - ενιαίο (μοναχικό), μονό (αν όχι μεγαλύτερο από τρία) και πολλαπλό (εάν είναι μεγαλύτερο από 3).
 • σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της διανομής - διάδοση και μεσολάβηση.

Διαγνωστικά

Για να επιβεβαιωθεί η παρουσία μεταστάσεων των πνευμόνων, μελετάται το ιστορικό του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα συμπτώματα και χρησιμοποιούνται όργανα και εργαστηριακά τεστ. Για να αξιολογήσετε την κατάσταση του πνευμονικού ιστού βοηθάει στην ακτινογραφία θώρακα. Στην εικόνα μπορείτε να προσδιορίσετε τη φύση και τον αριθμό των όγκων, την εμφάνιση έκχυσης στον υπεζωκότα. Αν υποψιάζετε καρκίνο του πνεύμονα με μεταστάσεις ή απλά την παρουσία όγκων σε αυτά τα όργανα, ορίστε:

 • CT, δηλ. υπολογισμένη τομογραφία για τον προσδιορισμό των μικρότερων ιχνών.
 • υπερηχογράφημα ή υπέρηχο.
 • MRI, δηλ. απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού για την ανίχνευση δευτερογενών αλλοιώσεων έως 0,3 mm σε μέγεθος.
 • κυτταρολογική εξέταση πτυέλων και υπεζωκοτικών συλλογών.
 • βρογχοσκόπηση για ιστολογική εξέταση υλικού βιοψίας.
 • ανοικτή βιοψία.

Τι μοιάζουν οι πνευμονικές μεταστάσεις σε ακτίνες Χ

Με τη βοήθεια των ακτίνων Χ να τραβήξετε φωτογραφίες από τους πνεύμονες, οι οποίοι δείχνουν εκπαίδευση. Μπορεί να εμφανίζονται ως ξεχωριστές μικρές εστίες ή μεγαλύτεροι κόμβοι, κάτι που είναι λιγότερο κοινό. Διαφορετικοί τύποι μεταστάσεων αντανακλώνται σίγουρα στην εικόνα ακτίνων Χ:

 1. Νοδάλ. Μοναδικές ή πληθυντικές μορφές εμφανίζονται με τη μορφή κόμβων με σαφή περιγράμματα. Είναι εντοπισμένα κυρίως στα κάτω μέρη των πνευμόνων. Εκτός από τις βλάβες, ο ιστός των αναπνευστικών οργάνων παραμένει άθικτος.
 2. Υπερύθρων. Η ακτινογραφία ομοιάζει με μια εικόνα της πλευρίτιδας. Η εικόνα δείχνει έκχυση και πολλαπλές λοφώδεις στρώσεις.
 3. Ψευδο-πνευματικό. Τα σκέλη που βρίσκονται πιο κοντά στην εστίαση έχουν ασαφή περιγράμματα και καθώς τα περιγράμματα των νεοπλασμάτων απομακρύνονται από το κέντρο, γίνονται όλο και πιο ακριβή.
 4. Μικτή. Με αυτόν τον τύπο μεταστάσεων, παρατηρούνται ταυτόχρονα αρκετές εστίες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω.

Είναι δυνατή η θεραπεία των μεταστάσεων στους πνεύμονες

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από την έγκαιρη θεραπεία για ιατρική περίθαλψη. Κατά τα πρώτα συμπτώματα είναι απαραίτητο να πάτε σε έναν ογκολόγο. Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης, την αφαίρεση του κύριου όγκου και την καταστροφή των δευτερογενών εστιών μέσω ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης, μπορούμε να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα. Το προσδόκιμο ζωής μετά τη χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από την περίοδο αποκατάστασης, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρόγνωση των μεταστάσεων στους ιστούς των πνευμόνων είναι απογοητευτική.

Θεραπεία

Η συγκεκριμένη μέθοδος θεραπείας προσδιορίζεται από τον τύπο και τον αριθμό των μεταστάσεων. Αν και οι προβλέψεις γενικά δεν είναι υπερβολικά αισιόδοξες, σήμερα έχουν μάθει να αφαιρούν τέτοιους πνευμονικούς όγκους. Προηγουμένως, οι ασθενείς μπορούσαν να ανακουφίσουν μόνο την κατάσταση και συχνά με τη χρήση ναρκωτικών. Οι σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας των μεταστάσεων είναι:

 1. Χημειοθεραπεία. Η πιο κοινή επιλογή θεραπείας. Ελέγχει την ανάπτυξη όγκων.
 2. Ορμονική θεραπεία. Χρησιμοποιείται μόνο όταν η ευαισθησία σε αυτές σχηματισμούς. Επιτυχής στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη ή του μαστού.
 3. Λειτουργία Συνίσταται στη χειρουργική απομάκρυνση των βλαβών, αλλά επιτυγχάνεται μόνο αν δεν υπάρχουν αλλοιώσεις σε άλλα όργανα και σε μικρό αριθμό νεοπλασμάτων.
 4. Ακτινοθεραπεία, εκτομή λέιζερ. Χρησιμοποιείται μόνο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.
 5. Ακτινοθεραπεία Πρόκειται για μια λειτουργία από σκληρά προσβάσιμους όγκους που χρησιμοποιούν δέσμη ιονίζουσας ακτινοβολίας, δηλ. "Cyber ​​Knife".

Χημειοθεραπεία

Η θεραπεία των μεταστάσεων των πνευμόνων με χημειοθεραπεία είναι η χρήση κυτταροτοξικών φαρμάκων που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων. Η πορεία επιλέγεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή ανάλογα με τη θεραπεία κατά της κύριας νόσου και την κατάσταση του σώματος στο σύνολό της. Η χημειοθεραπεία για τις μεταστάσεις των πνευμόνων συχνά συνδυάζεται με μια μέθοδο ακτινοβολίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Γενικά, χωρίζεται σε διάφορους τύπους:

 1. Βοηθητικό. Ενδείκνυται για ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη υποτροπών.
 2. Μη ανοσοενισχυτικό. Διεξάγεται πριν από χειρουργική επέμβαση προκειμένου να μειωθεί η διάμετρος των νεοπλασμάτων. Χρειάζεται να προσδιοριστεί η ευαισθησία των καρκινικών κυττάρων στο φάρμακο.
 3. Θεραπευτική. Διεξάγεται μόνο για τη μείωση των όγκων.

Αφαίρεση μεταστάσεων

Η καταστροφή των νεοπλασμάτων μέσω χειρουργικής επέμβασης είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία. Μετά από αυτόν, το ποσοστό επιβίωσης και προσδόκιμο ζωής είναι το μεγαλύτερο. Μόνο αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλούς σχηματισμούς. Πρέπει να υπάρχει μόνο μία εστία και πολύ σαφώς εντοπισμένη, τότε η λειτουργία θα είναι επιτυχής. Λόγω του γεγονότος ότι οι μεμονωμένοι σχηματισμοί είναι λιγότερο συνηθισμένοι, δεν εκτοπίζονται συχνά.

Λαϊκές θεραπείες

Θα πρέπει να σημειωθεί αμέσως ότι η θεραπεία με τη βοήθεια δημοφιλών συνταγών δεν θα λειτουργήσει. Μπορούν μόνο να μετριάσουν την κατάσταση, να μειώσουν την εκδήλωση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων. Μεταξύ των πιο αποτελεσματικών συνταγών ξεχωρίζουν:

 1. Συλλογή καλέντουλας, φολαντίνης και τσουκνίδας. Πρέπει να πάρετε ίσες αναλογίες αυτών των βοτάνων, να ανακατεύετε και στη συνέχεια να ρίχνετε 1 κουταλιά της σούπας με ένα ποτήρι ζεστό νερό. Συνιστάται η χρήση της έγχυσης δύο φορές την ημέρα: το πρωί και το βράδυ πριν από τα γεύματα.
 2. Μέλι βάμμα. Πρέπει να ετοιμάσετε ένα ζευγάρι φύλλα brudock. Συνθλίβονται σε μια κατάσταση σκόνης και στη συνέχεια προσθέτουν ίσα μέρη μελιού και αλκοόλ. Η μάζα αφήνεται για μια εβδομάδα, στη συνέχεια λαμβάνουν μέχρι 3 κουταλάκια του γλυκού καθημερινά.
 3. Φρέσκα τριμμένα τεύτλα πρέπει να αποσπάσουν το χυμό μέσω της γάζας. Στη συνέχεια, πρέπει να ψύχεται, αφήνοντας στο ψυγείο για 3 ώρες. Η λήψη πραγματοποιείται σε 10 ml 6 φορές την ημέρα. Είναι καλύτερα να το κάνετε αυτό το ένα τέταρτο της ώρας προτού να φάτε.

Διατροφή για πνευμονικές μεταστάσεις

Η εστίαση της δίαιτας περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό ενός εξασθενημένου σώματος με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, αλλά τα τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολα εύπεπτα, έτσι ώστε να μην αναγκάσει το συκώτι να εργαστεί σκληρότερα. Για γενική ανάκτηση, είναι σημαντικό να πίνετε επαρκή ποσότητα υγρού ανά ημέρα - μέχρι 2-2,5 λίτρα καθαρού νερού. Η αρχή του γεύματος πρέπει να γίνει φρέσκα λαχανικά και φρούτα, γεγονός που θα αυξήσει την παραγωγή γαστρικού χυμού. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάτε στο κύριο γεύμα. Τα γεύματα πρέπει να μαγειρεύονται με το βράσιμο, το βράσιμο, το ψήσιμο, τον ατμό. Ο κατάλογος των συνιστώμενων προϊόντων περιλαμβάνει:

 • φρέσκους χυμούς.
 • ξινολάχανο ·
 • Χαβιάρι?
 • άπαχα κρέατα και ψάρια.
 • όσπρια ·
 • δημητριακά ·
 • ξηροί καρποί ·
 • φυτικό έλαιο;
 • το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ·
 • τα αυγά κοτόπουλου (όχι περισσότερο από 3 τεμάχια την εβδομάδα).
 • ψωμί ολικής αλέσεως.

Με την ήττα των πνευμόνων δεν συνιστάται να τρώτε πρόχειρο φαγητό, ένας κατάλογος των οποίων περιλαμβάνει:

 • γλυκά?
 • βούτυρο ·
 • καπνιστό
 • λιπαρό;
 • τηγανητά
 • αλκοόλης.
 • προϊόντα αλεύρου σίτου ·
 • διατήρηση;
 • τουρσιά?
 • χρωστικές και ενισχυτές γεύσης.

Πρόβλεψη

Γενικά, η μετάσταση έχει πολύ κακή πρόγνωση. Όλα εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως ο βαθμός και η θέση της κύριας εστίασης, δηλ. ποιο όργανο επηρεάζεται από τον καρκίνο. Το μέγεθος των σχηματισμών, ο αριθμός και η έγκαιρη διάγνωσή τους επηρεάζουν επίσης. Όταν η θεραπεία αρχίζει εγκαίρως, το προσδόκιμο ζωής μετά από την αύξηση. Μια απογοητευτική πρόγνωση όταν οι μεταστάσεις εμφανίζονται μέσα σε ένα χρόνο μετά την ριζική θεραπεία κατά ενός πρωτεύοντος όγκου, ειδικά αν τα νεοπλάσματα έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm, αναπτύσσονται γρήγορα και οι ιλαροί λεμφαδένες διευρύνονται.

Πόσοι ζουν με μεταστάσεις στους πνεύμονες

Μια πιο θετική πρόγνωση θα είναι μετά την αφαίρεση των μεμονωμένων μεταστάσεων, οι οποίες εμφανίστηκαν ένα χρόνο αργότερα και περισσότερο από τη στιγμή της ριζικής θεραπείας των πρωτοπαθών όγκων. Σε αυτή την περίπτωση, η διάρκεια ζωής είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι μισοί από τους ασθενείς με καρκίνο ζουν άλλα 5-10 χρόνια σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης για την απομάκρυνση ενός όγκου στο πεπτικό σύστημα. Στην περίπτωση εντοπισμού της πρωταρχικής βλάβης στο ουρογεννητικό σύστημα, το προσδόκιμο ζωής μετά από τη θεραπεία είναι από 3 έως 20 έτη. Πολλαπλές μεταστάσεις για καρκίνο του πνεύμονα ή άλλα όργανα έχουν απογοητευτική πρόγνωση. Η επιβίωση καθορίζεται από: