ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΑΓΟΓΙΑΣ

Φόρμα απελευθέρωσης: Τεμαχισμένες πρώτες ύλες

Αναλογικά του Chaga

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 0 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 56 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 0 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 56 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 8 ρούβλια. Το αναλογικό είναι φθηνότερο κατά 48 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 15 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 41 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 23 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 33 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 25 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 31 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 47 ρούβλια. Το αναλογικό είναι φθηνότερο κατά 9 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 49 ρούβλια. Αναλογικά φθηνότερα κατά 7 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 67 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα κατά 11 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 72 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά από 16 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 73 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 17 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 96 ρούβλια. Αναλογικά είναι ακριβότερα για 40 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 98 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά σε 42 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 98 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά σε 42 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 135 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά για 79 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 157 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά σε 101 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 175 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά σε 119 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 175 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά σε 119 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 193 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 137 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 208 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά σε 152 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 264 ρούβλια. Το αναλογικό είναι ακριβότερο για 208 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 279 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερο από 223 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 281 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα κατά 225 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 294 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα από 238 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 322 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά από 266 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 327 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 271 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 339 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα από 283 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 342 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα από 286 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 342 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα από 286 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 344 ρούβλια. Αναλογικά περισσότερα από 288 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 354 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβά από 298 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 360 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβό σε 304 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 366 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα κατά 310 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 413 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα στα 357 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Η τιμή είναι από 433 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 377 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 435 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 379 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 466 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβό από 410 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 485 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 429 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 515 ρούβλια. Το αναλογικό είναι ακριβότερο για 459 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 562 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα κατά 506 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 570 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 514 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 578 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 522 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 626 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα από 570 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 660 ρούβλια. Αναλογικά πιο ακριβό στα 604 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 751 ρούβλια. Αναλογικά ακριβότερα σε 695 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 956 ρούβλια. Το αναλογικό είναι ακριβότερο για 900 ρούβλια

Συμφωνεί σύμφωνα με τις ενδείξεις

Τιμή από 1575 ρούβλια. Αναλογικά είναι πιο ακριβά σε 1519 ρούβλια

Οδηγίες χρήσης για το Chaga

Μορφή απελευθέρωσης, σύνθεση και συσκευασία

50 g - Χάρτινες σακούλες (1) - Συσκευασίες από χαρτόνι.
50 g - συσκευασίες (1) - συσκευασίες από χαρτόνι.

Φαρμακολογική δράση

Μέσα από έναν φυτοπαθογόνο μύκητα του λοξότσου (πλάκα, σωληνοειδής, λοξός συνδετήρας), που αναπτύσσεται με τη μορφή ανάπτυξης σε κορμούς σημύδας. Τα κύρια δραστικά συστατικά είναι οι χρωστικές, οι οποίες σχηματίζουν ένα χρωμογόνο σύμπλοκο πολυφαινόλης (20%) σε συνδυασμό με πολυσακχαρίτες (6-8%), αγκαριτίνη και χουμικά οξιμομομοειδή. Η τονική επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και οι ανοσοδιαμορφωτικές ιδιότητες παρέχουν μια αύξηση στην αντίσταση του σώματος στην υποξία και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η παρουσία χαλκού, μαγγανίου, κοβαλτίου παρέχει διεγερτική επίδραση στο σχηματισμό αίματος, ειδικά στη λευκοπενία. Τα παρασκευάσματα μύκητας Birch έχουν γαστρο-προστατευτική επίδραση, ομαλοποιούν τις λειτουργίες των πεπτικών αδένων. Η αύξηση της λειτουργικής δραστηριότητας του ανοσοποιητικού συστήματος, ιδιαίτερα η λειτουργία των φυσικών κυττάρων φονιάς, προφανώς, καθορίζει τις αντικαρκινικές ιδιότητες του μύκητα σημύδας.

Ενδείξεις

Γαστρεντερική δυσκινησία υποτονικού τύπου, γαστρικό έλκος και δωδεκαδακτυλικό έλκος, χρόνια γαστρίτιδα. ασθενικές καταστάσεις, καχεξία, μετεγχειρητική περίοδος, μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική θεραπεία.

Δοσολογικό σχήμα

Είναι κατάποση. Η πορεία της θεραπείας είναι 1-5 μήνες. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη θεραπεία μετά από διακοπή 7-10 ημερών.

Παρενέργειες

Πιθανές: αλλεργικές αντιδράσεις.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στα παρασκευάσματα μυκήτων σημύδας.

Ειδικές οδηγίες

Κατά τη θεραπεία με μύκητα σημύδας, εμφανίζεται δίαιτα γάλακτος-λαχανικών, εκτός από τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα, τα καυτά μπαχαρικά και τα ζωικά λίπη. Η πενικιλλίνη, κατά την εισαγωγή δεξτρόζης αντενδείκνυται.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύπλοκη θεραπεία για νόσους όγκων για τη βελτίωση της διαδικασίας αίματος και πέψης.

Συγγραφέας κριτικής: Nikolay (θετική ανασκόπηση)

Οφέλη: Βασίζεται σε φυσικό συστατικό

Chagu παίρνω την επιδείνωση της γαστρίτιδας. Στην πραγματικότητα, η διάγνωση γαστρίτιδας, έγινε πριν από πέντε χρόνια, κατάφερα να εντοπίσω την ασθένεια και τώρα υπάρχουν σπάνιες παροξύνσεις. Γιατί μου αρέσει ο Chaga; Αυτό το φάρμακο είναι απολύτως φυσικό, με βάση τον μύκητα σημύδας. Τα μαθήματα είναι αρκετά μεγάλα έως και 5 μήνες. Αλλά θέλω να πω ότι με βοηθά πολύ καλά. Το Chagu μπορεί να ληφθεί διαφορετικά, αλλά προτιμώ να κάνω το βάμμα, ρίχνοντας το φάρμακο με βραστό νερό και στη συνέχεια να πάρετε ένα ποτήρι βάμμα δύο ή τρεις φορές την ημέρα. Όλα εξαρτώνται από την ευημερία. Αυτό το φάρμακο μπορεί να συνιστάται για την προφυλακτική θεραπεία της γαστρίτιδας. Έλεγχος της δικής μου εμπειρίας.

Αναθεωρητής: Alice (αρνητική επισκόπηση)

Δεν βλάπτει κανένα καλό

Οφέλη: Μην βλάπτετε, φθηνά

Μειονεκτήματα: Δεν παρατηρήσατε το αποτέλεσμα, τη συγκεκριμένη γεύση και άρωμα της έγχυσης

Είδα για ένα μήνα, δεν παρατηρήσαμε κανένα καλό. Ανορεξία δεν έχει μετατραπεί σε ένα καλό, συχνή καούρα και πικρία στο στόμα, δεν αποδυναμώνεται, τη σοβαρότητα και ρέψιμο μετά το φαγητό δεν με επισκέπτονται συχνά. Ο μύκητας δεν έχει τονωτικό ή ανοσορρυθμιστικό αποτέλεσμα, η αδυναμία και τα συχνά κρυολογήματα παρέμειναν στη θέση τους. Επίσης, δεν πήρα την υποσχεμένη βελτίωση της εντερικής κατάστασης, η δυσκοιλιότητα εξακολουθεί να προεξέχει. Δεν υπάρχει διουρητική δράση στο chaga, δεν επηρεάζει την πίεση και τον παλμό, η κυκλοφορία του αίματος δεν βελτιώνεται.

Αναθεωρητής: Albina (θετική ανασκόπηση)

Πλεονεκτήματα: τιμή, ποιότητα, αποδοτικότητα

Μειονεκτήματα: δεν βρέθηκαν

Ο Chaga με έσωσε πολλές φορές. Σε ένα φαρμακείο, δεν είναι δύσκολο να το αγοράσεις, είναι παντού και αυτό που είναι σημαντικό, φθηνό. Έλαβε ένα αφέψημα του Chagy με προβλήματα στο στομάχι. Για να μην πω ότι θεραπεύτηκα, αλλά η κατάστασή μου βελτιώθηκε, την χρησιμοποίησα για δεύτερη φορά όταν έχω θεραπεύσει τη διάβρωση μετά τον τοκετό. Πήρα ένα κουταλάκι του γλυκού Chaga, έβγαζα ένα ποτήρι νερό και φυλάξαμε σε ένα λουτρό νερού για δέκα λεπτά. Το προκύπτον ζωμό πίνεται 4 φορές την ημέρα για μια εβδομάδα. Το ποτό δεν είναι πολύ νόστιμο, αλλά αποτελεσματικό. Οι γονείς μου πίνουν τσάι chagi για να ενισχύσουν την ασυλία τους και να πούμε ότι βοηθά επίσης, υπάρχει πάντα ανάκαμψη πιο γρήγορα.

Αναθεωρητής: Sveta (θετική ανασκόπηση)

Οφέλη: φυσικό, αποτελεσματικό, πολυλειτουργικό

Ειλικρινά, μου φαίνεται ότι αυτό το μανιτάρι φαίνεται απαίσιο και μοιάζει με φυτά από ταινίες τρόμου, αλλά θα ήταν παράξενο να αρνηθούμε ότι έχει πολλές χρήσιμες ιδιότητες. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να χάσουν βάρος με τη βοήθειά του, άλλοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες γυναικείες πληγές μαζί του. Και το χρησιμοποιώ μόνο ως προληπτικό μέτρο προκειμένου να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστημα και να αποφευχθεί το κρυολόγημα από την άνοιξη του φθινοπώρου. Το Chaga πωλείται κατά βάρος, οπότε το αγοράζω. Η γεύση - το συνηθισμένο φυτικό βάμμα, ευχάριστη οσμή. Μπορεί να προστεθεί στο τσάι με ζάχαρη. Μια καλή φυσική θεραπεία που μπορεί να καλλιεργηθεί στο σπίτι μόνος σας, αν η εμφάνιση αυτών των μανιταριών δεν σας ενοχλεί.

Αξιολογήθηκε από: Igor (θετική κριτική)

Πλεονεκτήματα: Χωρίς πλαϊνά

Υποφέρω από χρόνια γαστρίτιδα, περισσότερο από δέκα χρόνια. Πήρα διάφορα φάρμακα, τόσο χημικά όσο και βιολογικά, τα τελευταία προτιμώ περισσότερο. Το φάρμακο ενημερώθηκε από τη γιαγιά του χωριού. Το φαρμακείο βρήκε το προσυσκευασμένο φάρμακο. Γεμίστε το, όπως το τσάι, με νερό 90 μοιρών, το φέρετε σε θερμοκρασία 40-50 μοίρες και αποδεχτείτε. Μισό κουταλάκι του γλυκού, 1/2 φλιτζάνι νερό, 30 λεπτά πριν από τα γεύματα. Σε 5 εβδομάδες, το αίσθημα στο στομάχι βελτιώθηκε σημαντικά, οι ρωγμές σχεδόν εξαφανίστηκαν. Ο μύκητας μπορεί να βρεθεί σε σημύδα στο δάσος, αλλά στο φαρμακείο είναι εργαστηριακά δοκιμασμένο και όχι επικίνδυνο.

Αναθεωρητής: Τατιάνα (αρνητική επισκόπηση)

Οφέλη: φθηνή, φυσική

Μειονεκτήματα: δεν βρέθηκαν

Ο σύζυγός μου και εγώ πρόσφατα άρχισε να αρρωσταίνει συχνά, όχι πολύ, αλλά η ρινική καταρροή και ο βήχας δεν είναι επίσης πολύ ευχάριστοι. Νόμιζα να βελτιώσω την ασυλία. Βρήκα ένα άρθρο σχετικά με το μανιτάρι του Chaga. Αφού αγόρασα ένα μανιτάρι στο φαρμακείο (50 γραμμάρια), άρχισα να το προετοιμάζω. Η προετοιμασία της έγχυσης δεν ήταν τόσο εύκολη όσο σκέφτηκα. Απαιτεί 50 γραμμάρια. μύκητα, ρίξτε 0,5 λίτρα ζεστού βρασμένου νερού και επιμείνετε για δύο ημέρες, στη συνέχεια στέλεχος, συμπίεση και προσθέστε στο προκύπτον διάλυμα 0,5 λίτρα βραστό νερό. Όλη η έγχυση είναι έτοιμη. Έπινα 1 ποτήρι 3 φορές την ημέρα. Η γεύση της έγχυσης δεν είναι πολύ ευχάριστη, πικρή, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει για χάρη της υγείας. Έχουμε προσθέσει ζάχαρη για να βελτιώσουμε τη γεύση, έπιναν Chaga δύο εβδομάδες. Το Chaga έχει θεραπευτική επίδραση στο σώμα, βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου, βελτιώνει την ανοσία. Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: επούλωση πληγών, αναλγητικό, αντιφλεγμονώδες, αντιμικροβιακό. Το Chaga έχει πολλά πλεονεκτήματα, εκτός από ότι είναι ένα φθηνό φάρμακο, φυσικό και είναι σε όλα τα φαρμακεία. Δεν υπήρχαν αρνητικές επιδράσεις στο σώμα, ούτε και αλλεργικές αντιδράσεις. Φτηνές φάρμακα για την αύξηση της ασυλίας.

Chaga Birch Μανιτάρι

Μενού πλοήγησης

Προσαρμοσμένες συνδέσεις

Πληροφορίες χρήστη

Είστε εδώ »Birch μύκητας chaga» Φιλικοί φίλοι chaga »Βοηθήσαμε μας εκχύλισμα chaga

Βοηθήσαμε την εξαγωγή chaga

Δημοσιεύσεις 1 σελίδα 17 από 17

Share12014-11-30 21:37:15

 • Ο συντάκτης: Ελπίδα
 • Αρχάριος

Πριν από λίγο καιρό, ο γιος πήγε να αγοράσει τζιν, επίσης, μερικά κομμάτια μετρήσει μέχρι, και ως εκ τούτου (και μπορεί να είναι σύμπτωση) λίγες ημέρες αργότερα εξάνθημα πόδι του, με τη μορφή ενός δακτυλίου, γενικά πιστεύεται ότι αυτό το λειχήνες, φαγούρα σοβαρά. Ένας δερματολόγος είπε ότι αυτός ο μύκητας, συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά και αλοιφή. Μικρή, λερωμένη τίποτα δεν βοήθησε, εμφανίστηκαν φυσαλίδες και η κηλίδα αυξήθηκε. Άρχισε να ψάχνει λαϊκές θεραπείες και συναντήθηκε σε αυτό το φόρουμ, γενικά, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε chaga, διέταξε ένα απόσπασμα: θέλαμε να πίνουμε μια ολόκληρη πορεία και να την προσθέσουμε στην αλοιφή. Αλλά με εκχύλισμα αλοιφή δεν αναδεύεται, οπότε προσπάθησαν να επίχρισμα χυλού (εκχύλισμα Wim + νερό), έτσι ώστε ο λεκές έχει στεγνώσει όλη τη νύκτα, φυσαλίδες έχουν εξαφανιστεί μόνο ένα κόκκο σκόνης αριστερά, και τώρα για τη δεύτερη νύχτα ακόμα ίχνος έχει απομείνει, έτσι ώστε τα αντιβιοτικά και αλοιφή - ανάπαυση..

Share22014-12-01 19:41:23

 • Δημοσιεύτηκε από: Hillar
 • Αρχάριος

Πριν από λίγο καιρό, ο γιος πήγε να αγοράσει τζιν, επίσης, μερικά κομμάτια μετρήσει μέχρι, και ως εκ τούτου (και μπορεί να είναι σύμπτωση) λίγες ημέρες αργότερα εξάνθημα πόδι του, με τη μορφή ενός δακτυλίου, γενικά πιστεύεται ότι αυτό το λειχήνες, φαγούρα σοβαρά. Ένας δερματολόγος είπε ότι αυτός ο μύκητας, συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά και αλοιφή. Μικρή, λερωμένη τίποτα δεν βοήθησε, εμφανίστηκαν φυσαλίδες και η κηλίδα αυξήθηκε. Άρχισε να ψάχνει λαϊκές θεραπείες και συναντήθηκε σε αυτό το φόρουμ, γενικά, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε chaga, διέταξε ένα απόσπασμα: θέλαμε να πίνουμε μια ολόκληρη πορεία και να την προσθέσουμε στην αλοιφή. Αλλά με εκχύλισμα αλοιφή δεν αναδεύεται, οπότε προσπάθησαν να επίχρισμα χυλού (εκχύλισμα Wim + νερό), έτσι ώστε ο λεκές έχει στεγνώσει όλη τη νύκτα, φυσαλίδες έχουν εξαφανιστεί μόνο ένα κόκκο σκόνης αριστερά, και τώρα για τη δεύτερη νύχτα ακόμα ίχνος έχει απομείνει, έτσι ώστε τα αντιβιοτικά και αλοιφή - ανάπαυση..

Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Και τι, είναι πραγματικά δυνατό να πάρει κάποιον μύκητα με τη μέτρηση των πραγμάτων στα καταστήματα; Λοιπόν, τα παπούτσια είναι κατανοητά, αν σε γυμνό πόδι, τότε μπορείτε, αλλά τζιν..

Share32014-12-03 15:23:13

 • Δημοσιεύτηκε από: ahutakasan
 • Αρχάριος

Ελπίζω, θα μπορούσατε να μου πείτε σε ποιο ποσοστό το εκχύλισμα chagi και το νερό αναμείχθηκαν; Υπάρχει κάποιος πόνος;

Share42014-12-04 15:43:38

 • Ο συντάκτης: Ελπίδα
 • Αρχάριος

Χρησιμοποιούσα περίπου το ένα τέταρτο ενός κουταλακιού εκχυλίσματος κόνεως chaga και προσθέσαμε δύο σταγόνες νερό απευθείας στο κουτάλι, δηλ. έτσι ώστε το εκχύλισμα να μην διαλύεται τελείως αλλά να αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποια «ιλύς» εδώ και να το καθηλώσει. Σύμφωνα με τα συναισθήματα, υπήρχε μια μικρή κόλαση στην αρχή και στη συνέχεια ένα αίσθημα στενότητας, κατ 'αρχήν, το παιδί δεν παραπονέθηκε.

Share52014-12-11 16:45:19

 • Δημοσιεύτηκε από: vanessa
 • Αρχάριος

να το τσαγιώ εκχύλισμα chaga! Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες σας για να δείτε το χάρτη γύρω από 5 χιλιοστά, όπως φαίνεται σε αυτό το άρθρο. Σεζόν διαλέξαμε να βγάζουμε ένα κομμάτι από το εκχύλισμα, από το βόμβο των οστών μέχρι το τέταρτο τέταρτο!

Share62014-12-11 16:50:50

 • Ο συντάκτης: Ελπίδα
 • Αρχάριος

Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Και τι, είναι πραγματικά δυνατό να πάρει κάποιον μύκητα με τη μέτρηση των πραγμάτων στα καταστήματα; Λοιπόν, τα παπούτσια είναι κατανοητά, αν σε γυμνό πόδι, τότε μπορείτε, αλλά τζιν..

Λοιπόν, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι από τζιν, αλλά ο μύκητας ήταν πάνω από τον αστράγαλο, όπου η κάλτσα τελειώνει, οπότε ίσως υπάρχει και ένας άλλος λόγος, αλλά έτσι συνέπεσε. Με την ευκαιρία, τώρα όλα είναι εντάξει, ο μύκητας δεν επιστρέφεται, αν και φοβόμουν από αυτό.

Share72014-12-19 11:18:02

 • Δημοσιεύτηκε από: Josh
 • Αρχάριος

Η μητέρα μου είχε αυτοάνοση ηπατίτιδα και την θεραπεύει από τότε που την πήρε. Μεγάλη.

Share82015-01-25 19:56:09

 • Ο συντάκτης: Ελπίδα
 • Αρχάριος

Το εξαγάγετε chaga είναι πραγματικά ένα θαύμα κάποιου είδους, όπως δεν ήξερα πριν. βοηθά επίσης κατά της δυσκοιλιότητας, τουλάχιστον η γιαγιά μου της οποίας είναι 76 χρόνια μετά από ένα μήνα της τακτικής χρήσης του ξηρού εκχυλίσματος chagovogo δεν μπορεί να χαίρεται, επειδή η δυσκοιλιότητα είναι ένα τόσο δυσάρεστο πράγμα ειδικά για τους ηλικιωμένους. Δίνουμε στη γιαγιά να πίνει τρεις φορές την ημέρα διαλύοντας το εκχύλισμα με ζεστό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ σαν ζεστό ρόφημα πριν από τον ύπνο. Και όμως, αγόρασα το εκχύλισμα Chaga στο Mir Chagi και εκεί πήρα ένα άλλο πακέτο από εκχύλισμα τριαντάφυλλου. Όπως αποδείχθηκε άλλη θεραπεία θαύμα! Πάγωσα ένα κρύο εδώ την άλλη μέρα, τα συμπτώματα είναι γνωστά. Σκέφτηκα τα πάντα, θα σβήσω, αλλά τη νύχτα έπινα ένα ζεστό κούπα από εκχύλισμα τριαντάφυλλου και αυτό ήταν όλο! Το πρωί ως αγγούρι, δεν υπάρχουν συμπτώματα! Είναι αλήθεια ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες, χρειάζεστε ένα τέταρτο ενός κουταλάκι του γλυκού, και χύνω ένα πλήρες κουτάλι με μια διαφάνεια, αλλά γι 'αυτό το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο που δεν περίμενα ούτε καν. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι τέτοια σούπερ προϊόντα κατασκευάζονται από τους κατασκευαστές μας και κανείς δεν ξέρει γι 'αυτά.. διαβάζει προσεκτικά για αυτό το εκχύλισμα τριανταφυλλιάς, υπάρχει 14% PURE και ΦΥΣΙΚΗ Βιταμίνη C! Αλλά έχει γεύση σαν κομπόστα, δεν είναι καθόλου ξινή, ένα πικρό ποτό αποδεικνύεται, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι περίεργο ότι λίγα σχόλια σε αυτό το φόρουμ, ότι μόνο ένας τρόπος με βοηθά; Αμφιβάλλω, γιατί βλέπω ένα μήνυμα ότι είναι ακόμα ένας ξένος (Josh), όπου γράφει για τη μητέρα του, ο οποίος έχει αυτοάνοση ηπατίτιδα βοήθησε εκχύλισμα μύκητα τόσο πολύ από τη στιγμή που άρχισε να παίρνει chaga αναλύει εντελώς επέστρεψε στο κανονικό! Αυτό είναι ό, τι καταλαβαίνω, ποιος θα το φανταζόταν, αυτοάνοση ηπατίτιδα, και αυτό σημαίνει ότι το Chaga διαχειρίζεται επηρεάσει τον τρόπο αυτό το σώμα που, αν και υποτίθεται ότι είναι για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, που η αυτοάνοση νόσο αντενδείκνυται, σε αυτή την περίπτωση είναι ο άλλος τρόπος γύρω, και Chaga παρόμοια αποτελέσματα το ανοσοποιητικό σύστημα να εξισορροπήσει και να μην προκαλέσει ηλίθια ανοσία. Σε γενικές γραμμές, θα παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτό το φόρουμ, ίσως κάποιος άλλος να πει κάτι ενδιαφέρον. Μη σιωπάτε!

Chaga: χρήσιμες ιδιότητες και εφαρμογή

Chaga ή, όπως το αποκαλούν οι άνθρωποι, τα μανιτάρια με σημύδα έχουν μοναδικές ιδιότητες. Αν το μελετήσετε λεπτομερέστερα, τότε πραγματικά θα εκπλαγείτε πόσο χρήσιμο είναι. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό.

Περιγραφή

Αυτό το είδος αυξάνεται από μικρά σπόρια σε εντυπωσιακά μεγέθη. Το σώμα του chaga όλο το χρόνο αντλεί από το δέντρο τις πιο χρήσιμες ουσίες, δηλαδή από το χυμό του δέντρου.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι το chaga έχει επίσης το όνομα "black birch mushroom", δεδομένου ότι κυρίως το tinder μεγαλώνει σε δέντρα σημύδας, αλλά μερικές φορές μπορείτε να συναντήσετε και σε άλλα δέντρα: ελάτη, τέφρα βουνού, οξιά, φτελιά και σφενδάμι.

Ο μαύρος μύκητας έχει μια ενδιαφέρουσα δομή και ένα αξιοπρόσεκτο χρώμα, μέσα στο δεξαμενή είναι βαμμένο σκούρο καφέ σκιά, όταν, όπως είναι πιο κοντά στο δέντρο, η σάρκα αποκτά κόκκινο-καφέ χρώματα.

Ενδιαφέρουσες Το Chaga μεγαλώνει σε ένα φυτό για περίπου 10-15 χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο μύκητας σπάει αργά μέσα από το φλοιό, περνώντας έτσι βαθύτερα και βαθύτερα στον κορμό του δέντρου, σκοτώνοντας το.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο μύκητας είναι κορεσμένος με δραστικά συστατικά και ιχνοστοιχεία.

Χημική σύνθεση και θερμιδική περιεκτικότητα

Θα πρέπει να σημειωθεί αμέσως ότι το Chaga είναι χημικώς μάλλον άσχημα κατανοητό. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι χρωστικές, οι οποίες σχηματίζουν ένα χρωμογόνο πολυφαινολοκαρβοξυλικό σύμπλοκο, θεωρούνται δραστικά συστατικά.

Το προϊόν είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες.

Επίσης στο μανιτάρι βρέθηκαν:

 • αγαρικό οξύ.
 • ρητίνες ·
 • υψηλή περιεκτικότητα σε μαγγάνιο.

Το μανιτάρι ήταν σε θέση να φιλοξενήσει τα περισσότερα από τα ιχνοστοιχεία του περιοδικού πίνακα:

Λόγω αυτού του κορεσμού των διαφόρων ιχνοστοιχείων, χρησιμοποιείται συχνά ως αντιμικροβιακός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας.

Η θερμίδα Chagi ανά 100 γραμμάρια είναι 20 Kcal.

Συλλογή και συγκομιδή

Αν μιλάμε για τον χρόνο συλλογής μύκητα πλούσιου σε μικροθρεπτικά συστατικά, τότε μπορεί να γίνει όλο το χρόνο.

Είναι σημαντικό! Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καλύτερος χρόνος για τη συλλογή chaga είναι αργά το φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη. Οι γνώστες το εξηγούν αυτό από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται η υψηλότερη συγκέντρωση χρήσιμων ουσιών.

Το πολυπόριο μπορεί να συναντηθεί κυρίως σε δασική στέπα και τάιγκα. Οι αυξήσεις που μπορούν να συλλεχθούν μόνο σε αναπτυσσόμενες, δεν έχουν ακόμη καταστραφεί σημύδες ή άλλα δέντρα είναι ιδανικά για κενά.

Σημειώστε ότι τα μανιτάρια που βρίσκονται ήδη στα νεκρά δέντρα δεν έχουν αξία. Δεν είναι επίσης απαραίτητη η συλλογή μανιταριών που αναπτύσσονται στο παλιό δέντρο, καθώς και εκείνων που αναπτύσσονται κοντά στο έδαφος.

Προσοχή! Κατά τη συλλογή του chaga, κοιτάξτε προσεκτικά το μανιτάρι, γιατί μπορεί να συγχέεται με ένα ψεύτικο κέλυφος. Ελέγξτε πριν συλλέξετε τις σημαντικές διαφορές που θα σας βοηθήσουν στο μέλλον.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των ειδών:

 • Το Chaga έχει ένα μάλλον σκούρο χρώμα και μια τραχιά επιφάνεια ενός διφορούμενου σχήματος.
 • Οι εκβλέψεις του chaga είναι σπασμένες και σκληρές, ενώ η βάση είναι ελαφριά και απαλή.
 • Με τη σειρά του, το ψεύτικο στρώμα θυμίζει ένα ημισφαίριο. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί από το εξωτερικό, στο δέσιμο είναι πιο βελούδινο και όχι τόσο σκληρό.
 • Έχει γκρι χρώμα με μαύρους κύκλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν συλλέγεται ένα φλοιό, μια μικρή ανάπτυξη κόβεται τακτοποιημένα με ένα μαχαίρι στη βάση του, τότε το εσωτερικό στρώμα δίπλα στο δέντρο χωρίζεται, το οποίο είναι μαλακότερο, ελαφρύτερο και σκληρότερο, παρόμοιο με το φλοιό. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχετε το πιο χρήσιμο - το μεσαίο τμήμα.

Δώστε προσοχή! Το μανιτάρι τείνει να σκληρύνει γρήγορα. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, θα πρέπει γρήγορα να απαλλαγούμε από tinder από περιττά μέρη και κομμένα σε μικρά κομμάτια, περίπου πέντε εκατοστά σε μέγεθος.

Περαιτέρω, τα λαμβανόμενα μέρη του chaga ξηραίνονται προσεκτικά σε θερμότητα (όχι λιγότερο από πενήντα μοίρες). Η ξήρανση μανιταριών στο πεδίο τοποθετείται σε βάζο, το οποίο πρέπει να κλείνει καλά. Η προκύπτουσα "διατήρηση" μπορεί να αποθηκευτεί για δύο χρόνια.

Birch chaga: συλλογή και κοπή - βίντεο

Χρήσιμες ιδιότητες

 • Ο Chaga αντιμετωπίζει καλά το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
 • Βοηθά στην πέψη.
 • Μεγάλη για την πρόληψη διαφόρων ασθενειών.
 • Αυτό το μανιτάρι θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη και την απάθεια.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, με βάση τη σύνθετη σύνθεση του μύκητα, αντενδείκνυται για τις έγκυες και θηλάζουσες μητέρες.

Chaga (μανιτάρι σημύδας) - χρήσιμες ιδιότητες - βίντεο

Φαρμακευτικές ιδιότητες

Το μανιτάρι είναι δημοφιλές στην ιατρική. Τα παρασκευάσματα Chaga χρησιμοποιούνται συχνά στη θεραπεία:

 • πεπτικό έλκος;
 • γαστρίτιδα.
 • κακοήθεις όγκους του στομάχου ειδικά όταν απαγορεύεται η χημειοθεραπεία.

Δυστυχώς, το chaga δεν θα είναι σε θέση να αφαιρέσει τον όγκο, αλλά ο μύκητας είναι πλούσιος σε αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες που συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση της ευημερίας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν τσάι από chaga, όχι για να θεραπεύσουν, αλλά για ευχαρίστηση. Το Chaga έχει μια μάλλον ευχάριστη γεύση και θα διακοσμήσει μια συνηθισμένη διατροφή με το άρωμά της.

Στην παρασκευή ενός μύρου σημύδας, οι άνθρωποι είχαν το χρόνο να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν διαφορετικές παραλλαγές μαγειρέματος.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι ότι το μανιτάρι ψιλοκομμένο και γεμάτο με βραστό νερό.

Υπάρχει μια άλλη επιλογή που θα φέρει περισσότερα οφέλη στο σώμα σας:

 1. Ανά λίτρο βραστό νερό βυθίστηκε 200 γραμμάρια μύκητα.
 2. Βράζουμε για 20 λεπτά.

Ο πιο χρήσιμος τρόπος είναι να ζεσταίνετε σε ένα θερμοσίφωνα:

 1. Ρίχνουμε ένα μέρος του μύκητα σε ένα θερμοσάκι και ρίχνουμε βράζοντας νερό πάνω του.
 2. Πλύνετε για 12-13 ώρες.

Έγχυση

Αυτή η μέθοδος συνιστάται για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών.

 1. Αρχικά, πρέπει να πλύνετε ένα κομμάτι chaga και να ρίξετε βραστό νερό, αφήστε το για επτά ώρες.
 2. Το προκύπτον μανιτάρι απαλλάσσεται από το νερό, αλλά δεν χύνεται το νερό. Αφού γίνει, ψιλοκόψτε το μανιτάρι.
 3. Ζεστάνετε μέχρι και σαράντα βαθμούς το νερό στο οποίο ήταν το κέλυφος και ρίξτε το σε αναλογία 1 μέρους του μύκητα σε 5 μέρη νερού. Είναι σημαντικό το νερό να μην βράσει.
 4. Μετά, είναι απαραίτητο να επιμείνει ο μύκητας για δύο ημέρες. Είναι καλύτερα να το αφήσουμε σε ένα δροσερό μέρος, ώστε το μανιτάρι μας να μην ζυμώνει με κανέναν τρόπο.
 5. Στραγγίζετε την έτοιμη έγχυση και αποθηκεύετε κάτω από ένα καπάκι σε ένα σκοτεινό, δροσερό μέρος. Η έγχυση μπορεί να παραμείνει για τέσσερις ημέρες.

Έγχυση chaga - βίντεο

Τομές

Για ένα ποτό, χρειάζεστε μόνο δύο συστατικά: ισχυρό φεγγάρι και μαύρο μανιτάρι.

 1. Αρχικά, πρέπει να ψιλοκόψετε το μανιτάρι.
 2. Στη συνέχεια, πάρτε τέσσερα κουτάλια chaga ένα λίτρο αλκοόλ.
 3. Μετά από αυτό, κλείστε το καπάκι σφιχτά και μεταφέρετε στη θερμότητα, αλλά χωρίς πρόσβαση στο φως.
 4. Διατηρείται σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 25-27 μοίρες.
 5. Συνιστάται να επιμείνετε τουλάχιστον δύο εβδομάδες.
 6. Ως αποτέλεσμα, παίρνετε ένα βάμμα με κοκκινωπό χρώμα, το οποίο πρέπει να φιλτράρεται χρησιμοποιώντας γάζα ή άνθρακα.

Εκχύλισμα

 • Το εκχύλισμα Chaga θα είναι για εσάς ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για το σχηματισμό ενός έλκους.
 • Θα διευκολύνει επίσης τον πόνο, θα αντιμετωπίσει τις μεταστάσεις και θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των όγκων.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι το tinder έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί το μεταβολισμό στον εγκεφαλικό ιστό.
 • Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιεί τον εγκεφαλικό φλοιό και βελτιώνει τη δραστηριότητα των καρδιαγγειακών και αναπνευστικών συστημάτων.
 • Η αλοιφή με βάση το Chaga χρησιμοποιείται κυρίως για την επούλωση των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης.
 • Με βάση την έρευνα των επιστημόνων, το chaga περιέχει ειδικά οξέα, άλατα και πολλά μέταλλα, τα οποία συμβάλλουν στην αποκατάσταση του αρθρικού υγρού, καθώς και στην απομάκρυνση του μυϊκού σπασμού.

Chagi προϊόντα συνδυασμού

Στον σύγχρονο κόσμο, ο μαύρος μύκητας περιέχεται σε ποικίλα μέσα.

Το Chagu μπορεί να βρεθεί όχι μόνο στην καθαρή του μορφή, αλλά και:

 • σε χάπια.
 • αλοιφές ·
 • εγχύσεις;
 • βάμματα ·
 • φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

Για παράδειγμα, το φάρμακο "Befungin" χρησιμοποιείται σε ασθένειες της γαστρεντερικής οδού, με λευκοπενία ακτινοβολίας, με κακοήθεις όγκους, κλπ.

Το Chagovit είναι επίσης ένα μη τοξικό φάρμακο, υπόσχεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της πρόληψης και θεραπείας χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Αυτά τα φάρμακα εμπλουτίζονται με υδατοδιαλυτές βιταμίνες Β και C, οι οποίες είναι συμπαράγοντες πολλών ενζύμων στο ανθρώπινο σώμα.

Ογκολογική θεραπεία

 • Ο Chaga ομαλοποιεί τα φυσιολογικά και προστατευτικά συστήματα του σώματος.
 • Δείχνει αντιτοξικές, ακτινοπροστατευτικές, αντιοξειδωτικές και ανοσοδιαμορφωτικές ιδιότητες.

Μελέτες δείχνουν το μηχανισμό δράσης, το chaga έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις νευρο-αντανακλαστικές λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι προοπτικές για τη συμπερίληψη του chagovit και του chagalux στα συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα των ασθενών με καρκίνο, στην προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, ή μεταξύ των σειρών χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Όταν χάσετε βάρος

Νωρίτερα γράψαμε ότι αυτό το υπέροχο μανιτάρι συμβάλλει στην εξομάλυνση του μεταβολισμού. Επίσης, οι ερευνητές ανέφεραν ότι το chaga επηρεάζει σημαντικά το σωματικό βάρος. Χάρη στον μαύρο μύκητα, είναι δυνατό να διατηρηθεί το βάρος στο βέλτιστο όριο.

Είναι σημαντικό! Εάν αποφασίσετε να χάσετε βάρος με τη βοήθεια του μύκητα, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Με διάφορες ασθένειες

Γαστρίτιδα

 1. Μύκητας φρέσκιας σημύδας πλένεται καλά, αλέθεται σε τρίφτη.
 2. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα αποξηραμένο μανιτάρι, θα πρέπει να εμποτιστεί σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για πέντε ώρες, μετά το οποίο το νερό θα πρέπει να αποστραγγιστεί σε άλλο δοχείο και τρίψτε το chaga.
 3. Ο μύκητας που συνθλίβεται κατ 'αυτόν τον τρόπο χύνεται με βραστό νερό σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από πενήντα μοίρες σε λόγο 1: 5, εγχυθείσα επί δύο ημέρες, προστίθεται ύδωρ στο οποίο ο μύκητας εμποτίζεται.
 4. Η έγχυση Chaga που παρασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο για όχι περισσότερο από 4 ημέρες.

Κατάθλιψη

Μύκητας Birch βοηθά επίσης στη θεραπεία της κατάθλιψης.

Επειδή στη λαϊκή ιατρική ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα είναι το βύνη του Αγίου Ιωάννη, ένα αφέψημα από ένα δημοφιλές φάρμακο (δύο κουταλάκια του Hypericum ανά ποτήρι νερό) αναμιγνύεται με ένα αφέψημα από μύκητα σημύδας (30 γραμμάρια λεπτώς τριμμένο κόμμι σε ένα ποτήρι νερό).

Το προκύπτον μίγμα λαμβάνεται μία κουταλιά της σούπας τρεις φορές την ημέρα, πάντα πριν από τα γεύματα.

Χαρακτηριστικά της θεραπείας του chagoy

Κατά τη θεραπεία chaga, θα πρέπει να παρατηρήσετε μερικές αποχρώσεις.

Βασικά πρέπει να ακολουθήσετε μια ειδική διατροφή στην οποία θα πρέπει να εγκαταλείψετε ζωικά λίπη, καπνιστά κρέατα, πικάντικα πιάτα, τουρσιά, λουκάνικα, ζεστά και κρύα πιάτα, κρεμμύδια και ισχυρό καφέ.

Αντενδείξεις και βλάβες από τη χρήση του

Υπάρχουν πολλές αντενδείξεις για τη λήψη chaga, όπως η χρόνια κολίτιδα και η δυσεντερία.

Είναι σημαντικό! Η ταυτόχρονη θεραπεία με chaga και αντιβιοτικά είναι απαράδεκτη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φάρμακα με βάση τον μύκητα σημύδας, η ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης αντενδείκνυται επίσης. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης.

Οι ειδικοί συστήνουν ότι κατά τη θεραπεία του μύκητα να εγκαταλείψουν το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι ιατροί αναθεωρούν

Νικολάι Βαλερίβιτς, γιατρός:

"Το Chaga είναι ένα από τα λίγα φυτά που χρησιμοποιείται συχνά στην ιατρική, τόσο στη λαϊκή όσο και στην επίσημη πρακτική. Η χρήση του μύκητα σημύδας υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της ανάπτυξης του και έχει λάβει διεθνή αναγνώριση. "

Κριτικές

"Χάρη στην chaga, αισθάνομαι πολύ καλύτερα, τα έντερά μου δεν με ενοχλούσαν πλέον. Συνεχίζω να πίνω ένα ποτό από το chaga μέχρι σήμερα για πρόληψη. "

Θεραπευτικές ιδιότητες του chaga - βίντεο

Ως αποτέλεσμα, θα ήθελα να πω ότι το chaga έχει μάλλον εκτεταμένη ιδιότητα έναντι φλεγμονωδών και μολυσματικών ασθενειών, διαφόρων ειδών παθολογιών δερματολογίας και νευραλγίας. Το σημερινό κέλυφος είναι πολύ ευπροσάρμοστο και έχει ισχυρή αποτελεσματικότητα, όπως επιβεβαιώνεται από τους γιατρούς και τους ασθενείς. Και μην ξεχνάτε ότι πριν χρησιμοποιήσετε τη δημοφιλή μέθοδο θεραπείας, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε τον γιατρό αυτό.